Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı bildiri çağırısı

07 Haziran 2016
Sabancı Üniversitesi, 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği ve feminist akademisyen, ‘Women in Black/Siyahlı Kadınlar’ aktivisti Cynthia Cockburn’ün konuşmacı olacağı ‘Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı’ için bildiri çağrısı yaptı. Sabancı Üniversitesi konferansın amacını, “bir yandan savaş ve barışın nasıl cinsiyetlendirildiğini, bir yandan da kadınların, feministlerin ve LGBTİ aktivistlerin barışa yönelik ne tür yerel ve uluslararası […]

Sabancı Üniversitesi, 5-6 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenleyeceği ve feminist akademisyen, ‘Women in Black/Siyahlı Kadınlar’ aktivisti Cynthia Cockburn’ün konuşmacı olacağı ‘Toplumsal Cinsiyet ve Barış Konferansı’ için bildiri çağrısı yaptı.

Sabancı Üniversitesi konferansın amacını, “bir yandan savaş ve barışın nasıl cinsiyetlendirildiğini, bir yandan da kadınların, feministlerin ve LGBTİ aktivistlerin barışa yönelik ne tür yerel ve uluslararası çalışmalar yürüttüklerini inceleyen toplumsal cinsiyet, savaş/çatışma ve barış odaklı akademik araştırmaları bir araya getirmek” olarak açıkladı:

“Geçtiğimiz yüzyıl dünyanın her yerinde sayısız savaşa, soykırıma ve silahlı çatışmaya tanıklık etmekle kalmadı, 21. yüzyıl da hayatlarımızı ve politikaları derinden etkileyen yeni savaş ve çatışmalarla başladı. Türkiye, kendi sınırları içinde ve Suriye ve Irak’ta devam eden savaş ve çatışmalarla dolu zor bir dönemden geçerken, savaşların toplumsal cinsiyet açısından ele alınmasını, barışa dair kuram, uygulama ve politika önerilerinin bir araya getirilmesini önemli buluyoruz.

sabanc

“Son yıllarda sayıları artan akademik çalışmalar ve alan deneyimleri gösteriyor ki toplumsal cinsiyet savaş ve çatışmaların önemli bir eksenini oluşturmaktadır ve toplumsal cinsiyet ve cinselliğe odaklanmak savaş ve çatışma süreçlerini anlamaya ve toplumsal ihtiyaçlara karşılık verecek yeni bakış açıları geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, erkeklik, şiddet, militarizm ve ikili cinsiyet sistemi arasında varsayılan ilişkileri sorgulayan yeni bir literatür gelişmektedir.”

Konferansın konuşmacılarından Cynthia Cockburn, uzun yıllardır çığır açıcı araştırmalar yürüten feminist akademisyen, aynı zamanda ‘Women in Black/Siyahlı Kadınlar’ aktivisti. Savaş ve barış üzerine yeni eleştirel feminist bilgi üretiminde öncü bir rol oynamış. Bosna’dan Filistin ve İsrail’e, Kıbrıs’tan Türkiye’ye, Cynthia Cockburn tüm dünyada ve bölgemizde savaşın ve militarizmin toplumsal cinsiyet açısından anlaşılması için yeni bakış açıları ve barışçıl süreç ve sonuç arayışları için yaratıcı aktivizm seçenekleri sunmuş. Sabancı Üniversitesi mensupları, yalnızca 2004 yılından bu yana toplumsal cinsiyet, militarizm ve barış üzerine verdiği ders ve konferans konuşmalarından faydalanmakla kalmamış; Cockburn Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi Uluslararası Danışma Kurulu’nda da aynı zamanda. Konferans, Cynthia Cockburn’ü onurlandırmayı ve ona şükranı ifade etmeyi de hedefliyor.

saban1

Konferansta, Cynthia Cockburn’ün açılış bildirisini, Cynthia Enloe ve Nadje Al-Ali gibi bu alanın gelişmesinde öncü rol oynamış feminist akademisyenlerin konuşmaları izleyecek.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kadınlar, Barış ve Güvenlik başlıklı 1325 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana 15 yıl geçmesine ve bu zaman zarfında benzer başka kararlar da alınmış olmasına rağmen, çığır açıcı olabilecek bu adımların hedeflerine ulaşması için gerekli ulusal eylem planlarını yürürlüğe koyan ülkeler çok sınırlı kaldı. Konferans, çatışma, savaş ve barışın toplumsal cinsiyet boyutunun tartışılacağı bir alan sunarak, yerel ve uluslararası aktivistleri, akademisyenleri ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi de planlıyor.

Konferansta ele alınacak konular

  • Şiddetin toplumsal cinsiyetle ilişkisi
  • Toplumsal cinsiyet ve (anti)militarizm
  • Barış süreçlerinde ve çatışmaların engellenmesinde kadınların rolü
  • Barış araştırmaları ve politikalarına feminist ve LGBTI müdahaleler
  • Çatışma ve çatışma sonrası durumlarda toplumsal cinsiyet ve cinsellik
  • Barış için toplumsal cinsiyet temelli farkındalık çalışmaları
  • Savaş ve çatışmaların cinsiyetlendirilmiş hafızaları
  • Geçiş dönemi adaleti ve geçmişle yüzleşme bağlamında toplumsal cinsiyet
  • Savaş, şiddet ve anti-militarizm/savaş karşıtlığı/barış aktivizmi üzerine yeni araştırma yöntemleri

*Konferans İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenecektir. Sunum yapmak isteyenler 300 sözcüğü geçmeyen sunum önerilerini ve özgeçmişlerini 15 Temmuz 2016 tarihine kadar genderandpeace@sabanciuniv.edu adresine gönderebilirler.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız