Avrupa Konseyi Erişim Engelleme Raporu

02 Haziran 2016
Avrupa Konseyi,  İsviçre’deki Swiss Institute of Comparative Law tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeyi kapsayan erişim engelleme, filtreleme ve İnternet’ten içerik çıkarmayla ilgili sansür raporunu yayınladı. Raporun yayınlamasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, erişim engelleme ve filtreleme hakkındaki kuralların şeffaf ve ölçülü olmasını belirtirken, internet sansürleri hakkındaki kaygı ve endişelerini […]

Avrupa Konseyi,  İsviçre’deki Swiss Institute of Comparative Law tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi’ne üye 47 ülkeyi kapsayan erişim engelleme, filtreleme ve İnternet’ten içerik çıkarmayla ilgili sansür raporunu yayınladı.

Raporun yayınlamasıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland, erişim engelleme ve filtreleme hakkındaki kuralların şeffaf ve ölçülü olmasını belirtirken, internet sansürleri hakkındaki kaygı ve endişelerini de dile getirdi. Bu alandaki kuralların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10. maddesine uyumlu olması gerektiğini söyledi.

Genel Sekreter Jagland, bu çalışmayı esas alarak ifade özgürlüğünü korumak için Avrupa kapsamında daha iyi standartlar geliştireceklerini de belirtti.

Avrupa Konseyi için hazırlanan raporun Türkiye bölümü ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz tarafından hazırlandı. Türkiye’de 5651 sayılı kanun kapsamında yapılan erişim engelleme ve sansür uygulamalarının boyutuna dikkat çeken rapor, Türkiye’nin bu rapor hakkında sunduğu görüş ve cevaplarla birlikte yayınlandı.

Yaman Akdeniz bu konuda yaptığı açıklamada, “Hükümet tarafından gönderilen görüş ve düzeltme taleplerini rapora yansıtmanın mümkün olmadığını, özellikle 2014 değişiklikleri sonrasında erişim engelleme ve sansür uygulamalarının arttığını ve hükümetin söylediğinin aksine durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadından çok daha uzaklaştığını” belirtti. Akdeniz’e göre 5651 sayılı Kanun Türkiye’de siyasi bir sansür mekanizması olarak kullanılıyor.

Yaman Akdeniz tarafından hazırlanan Türkiye raporu için tıklayınız

Hükümetin cevabına ulaşmak için tıklayınız

Diğer Avrupa Konseyi ülkeleri raporlara ulaşmak için tıklayınız

Karşılaştırmalı değerlendirme için tıklayınız

 

 

Kaynak: Cyber Rights, STGM