Sivil toplum ‘mevzuyu büyütüyor’: Çocuk evliliklerini savunanlara karşı kampanya

24 Mayıs 2016
TBMM Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu’nun kadın ve çocuk STK’larının tepkisini çeken raporundan sonra tartışma büyüyor. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği sosyal medyada #kucukgelinlereslerinistiyor ve #komisyonunyanındayız hastag’leriyle çocuk evliliklerinin savunulması üzerine Gündem Çocuk Derneği’yle birlikte ‘mevzuyu büyütüyor’ ve devlete sorumluluklarını hatırlatıyor: “Çocuk yaşta evlilikler insan hakları ihlalidir. Sorumluluğun çocuklara yönelik istismarı önlemek!” Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, tüm kadın […]

TBMM Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu’nun kadın ve çocuk STK’larının tepkisini çeken raporundan sonra tartışma büyüyor. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği sosyal medyada #kucukgelinlereslerinistiyor ve #komisyonunyanındayız hastag’leriyle çocuk evliliklerinin savunulması üzerine Gündem Çocuk Derneği’yle birlikte ‘mevzuyu büyütüyor’ ve devlete sorumluluklarını hatırlatıyor: “Çocuk yaşta evlilikler insan hakları ihlalidir. Sorumluluğun çocuklara yönelik istismarı önlemek!”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, tüm kadın gruplarını da sosyal medyada devletin sorumluluklarını hatırlatmaya ve Gündem Çocuk’un yaptığı, çocuk evliliklerinin durdurulmasıyla ilgili #MevzuyuBüyütüyoruz kampanyasına destek olmaya çağırıyor.

cocukevlilik

Gündem Çocuk diyor ki:

“Türkiye’de çocuk evlilikleri mahkemeler tarafından verilen izinlerle meşrulaştırılıyor. Gündem Çocuk Derneği Hukuk Muhakemeleri Kanunu 113. Maddesi temelinde, topluluk davası açarak, çocuk evliliklerine izin verilmemesini talep ediyor. Çünkü mahkeme kararıyla verilen evlenme izinleri Anayasa’ya ve çocukların insan haklarına aykırıdır!”

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği diyor ki:

 • 18 yaş altı herkes çocuktur. BM’in belirlediği uluslararası çocuk hakları sözleşmesine dayanan hakları vardır. Çocuk yaşta evlilikler insan hakları ihlalidir.
 • Türkiye’nin taraf olduğu Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi’nin (CEDAW) 16.2 sayılı maddesinde ‘Çocuğun erken yaşta nişanlanması veya evlenmesi hiçbir şekilde yasal sayılmayacak ve yasama dahil gerekli tüm önlemler alınacaktır’ denilmekte ve devlete sorumluluk yüklemektedir.
 • Türkiye’nin ilk imzacılarından olduğu İstanbul Sözleşmesi Madde 37.1’de; “Sözleşmeyi imzalayan taraflar, yetişkin bir bireyi veya çocuğu evlenmeye zorlayan kasıtlı davranışların cezalandırılmasını sağlamakla yükümlüdür” denilmektedir.
 • Devletin sorumluluğu kız çocuklarının (ve tüm çocukların) toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları çerçevesinde eğitim almalarını sağlamak ve ebeveynleri çocuklarını okutmaya teşvik etmektir.
 • Çocukların evliliğe teşvik edilmesi ya da rıza inşasıyla evliliğe zorlanması çocuk istismarıdır. Devletin sorumluluğu çocukların istismar edilmesini önlemektir, çocukları istismar etmek değil!
 • Devletin sorumluluğu toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaktır.
 • Devletin sorumluluğu çeyiz parası dağıtmak değil, çocukların ücretsiz eğitim alabilmesini sağlayan önlemleri almaktır.
 • Devletin sorumluluğu çocukların cinsel olarak istismar edilmesinin yanısıra; onları evlendirerek, ellerine silah vererek, onları çalıştırıp emeklerini sömürerek istismar eden tüm ebeveyn ve yetişkinleri durdurmak, cezalandırmak ve çocukların haklarını korumaktır.
 • Devletin sorumluluğu istismarcı tüm yetişkin ve ebeveynlerden çocukları korumaktır.
 • Devletin sorumluluğu çocuğun özgür iradesi ile karar verebileceği 18 yaşına kadar çocuklara yeteneklerine göre seçenekler sunarak onları eğitime teşvik etmektir, evlenmeye değil.
 • Devletin sorumluluğu, genç kız ve oğlanların yaşlarına uygun şekilde cinsel sağlık eğitimi almalarının sağlanmasıdır. Çocukların cinsel, bedensel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesidir.

Dernek, Gündem Çocuk’un da belirttiği gibi, çocuk evliliklerinin, mahkemelerin verdiği izinlerle meşrulaştırıldığını, çocukların tecavüzcülerle evlendirilmelerine neden olduğunu, çocuğu nesneleştirdiğini, çocukluğunu yok saydığını, kız çocuklarına ayrımcılığı derinleştirdiğini, çinsiyete dayalı eşitsizliği artırdığını, çocukları öldürdüğünü ifade ediyor. TBMM Boşanmaları Önleme Komisyonu raporunun da çocuk evliliklerin meşrulaştırdığını kaydediyor.

İmza kampanyası

Bir de imza kampanyası düzenlendi: Kurumsal imzalar #ÇocukEvliliklerineİzinVerme ibaresiyle info@gundemcocuk.org<mailto:info@gundemcocuk.org><mailto:info@gundemcocuk.org> adresine bildirilebiliyor.

Güncellenen kurumsal destekçilerin takip edebilmek için tıklayınız

cinselsiddetlemuc