TOG: ‘Cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmaya çalışıyoruz’

20 Mayıs 2016
Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için sivil toplum, kamu kurumları, özel sektör, medya ve eğitimcilerin işbirliği içinde seferber olması gerektiğine dikkat çeken Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan “Biz TOG’da cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmaya çalışıyoruz” diyor. TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2015’te yüzde 16, 4 olan genç nüfus, 2050 yılının yaşlı nüfusunu yani yüzde 20.8’ini oluşturacak. Yani […]

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için sivil toplum, kamu kurumları, özel sektör, medya ve eğitimcilerin işbirliği içinde seferber olması gerektiğine dikkat çeken Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan “Biz TOG’da cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmaya çalışıyoruz” diyor.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2015’te yüzde 16, 4 olan genç nüfus, 2050 yılının yaşlı nüfusunu yani yüzde 20.8’ini oluşturacak. Yani bugünün gençleri yaşlanmış olacaklar. Peki sizce bugünün gençleri yaşlandıklarında nasıl olacaklar? İçinde yaşadıkları ülkeye nasıl bir katkı sunacaklar? Neleri değiştirmiş olacaklar?

İstekadinlar.com, bu konuyu 2002 yılından beri kafa yoran TOG yani Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Jülide Erdoğan’la konuştu.

TOG, geleceğin yaşlı nüfusuna bugünden ulaşıyor. Onların ülke sorunlarını çözen bireyler olabilmeleri için çabalayan TOG, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için de pek çok proje uyguluyor. Bunun için de gençlere örnek oluyor. Bir kere vakıfta çalışan kadın sayısı erkek sayısını çoktan geçmiş durumda, yönetim kurulunda eş-başkanlık sistemi uyguluyorlar, gönüller arasında da cinsiyet eşitliği yakalanmış görünüyor. Yaptıkları araştırmalarla gençlerin sorunlarını tespit ediyor, çözümü ise yine gençlere bırakıyorlar. Örneğin üniversitelerdeki cinsel taciz sorununa karşı geçen yıldan bu yana TOG Genç Kadın Fonu ile genç kadınların toplumsal hayatın her alanına eşit ve özgür bireyler olarak katılmasını destekliyorlar. TOG projeleriyle, çalışma prensipleriyle cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli bir rol üstleniyor.

tog3

ÇOK ACİLEN KAPSAMLI POLİTAKALAR GEREKİYOR

Çalışma hayatında sizce neden daha fazla kadın yer almalı?

Cinsiyet eşitliği için, sadece haklara eşit erişim değil, hayatın her alanında kaynakların cinsiyetler arasında eşit dağılımı gerekiyor. Karar alma süreçlerinde cinsiyetlerin eşit katılımı ve eşit derecede etki edebilme gücü gerekiyor. Çalışma hayatında kadınların daha az olması demek ekonomiyi ve ekonomik kaynakları erkeklerin yönetmesi demek. Ekonomik güç, ülke siyasetinden tutun da ev içi iktidar ilişkilerine kadar pek çok konuda çok belirleyici bir faktör. Dolayısıyla gerçek anlamda cinsiyet eşitliği için istihdama eşit katılım bir ön-koşuldur. Türkiye’de erkeklerin istihdama katılım oranı %69, kadınların ise sadece %30. OECD ortalamasına göre, kadın istihdamı oranı %58, yani Türkiye’deki kadın istihdamı oranının neredeyse iki katı. Türkiye’de kadınların istihdama dahil olması için çok acilen kapsamlı politikalar geliştirilmesi gerekiyor.

TOG’DA KADIN ÇALIŞAN SAYISI ERKEKLERİN 2 KATI

Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda çalışanlar açısından kaç kadın kaç erkek bulunuyor?

Yönetim Kurulu eş başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Eş başkanlarımızdan biri kadın olmak zorunda. Aynı zamanda, TOG’da 30 kadın, 15 erkek çalışıyor. Yani kadın çalışan sayımız erkek sayısının iki katı. Kadınların çoğunlukta olması ilk bakışta kimileri için olumlu görünebilir. Ancak neden kadınların çoğunlukta olduğunu sorgularsak, yanıtın iş yaşamında kadın işi-erkek işi ayrımı ile ilgili olduğunu görüyoruz.

Gönüllülerin cinsiyet dağılımı nedir? Gönüllülerde sizin çalışmalarınıza katıldıktan sonra nasıl bir değişim olduğunu gözlüyorsunuz, unutamadığınız bir anekdot var mı?

Gönüllülerimizin cinsiyet dağılımı yaklaşık olarak yarı yarıya diyebiliriz. Geçen sene yayınladığımız Toplum Gönüllüsü Gençlerin Profili Araştırması sonuçlarına göre, gönüllülerimizin %48’i kadın, %51’i erkek, %1 oranında ise kendini bu iki cinsiyet kategorisinden herhangi biriyle tanımlamayan gönüllülerimiz de var. TOG’lu kadınların her zaman kendini iyi ifade eden ve haklarını savunan bireyler olarak görüyorum.

tog2

Cinsiyet eşitliğine katkı için ne tür projeler yapıyorsunuz-yapacaksınız?

Biz TOG’un tüm projelerinde, aktivitelerinde, çalışmalarında cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırmaya çalışıyoruz. Yani tüm çalışmalarımıza cinsiyet perspektifiyle yaklaşmaya, eşitlik algısını tüm çalışmalarımıza entegre etmeye çalışıyoruz. Karar alma mekanizmalarımızda cinsiyet eşitliği kotamız var. Yönetim Kurulu’muzda eş-başkanlık sistemi uyguluyoruz, iki Yönetim Kurulu eş-başkanımızdan en az birinin kadın olması gerekiyor. TOG çatısı altındaki tüm üniversite örgütlenmelerinde de aynı mantıkla eş-koordinatörlük sistemi var. Örgütlenmeler ve ofislerimiz arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla her örgütlenmeden seçilen eş-koordinatörlerin en az birinin kadın olması gerekiyor. Sayısal eşitlik, cinsiyet eşitliği yolunda ilk adımlardan sadece biri. Tek başına sayısal eşitlik, tartışmalara aktif katılımda ve kararlara etki gücünde cinsiyet eşitliği sağlandığı anlamına gelmiyor. Ama sayısal eşitlik, cinsiyet eşitliği yolunda olmazsa olmaz bir başlangıç adımıdır; cinsiyet eşitliğinin lafta kalmaması gerektiğini ve pratikte hayata geçmesi gerektiğini bize her zaman hatırlatan bir prensip. O yüzden bu prensipten taviz vermek istemiyoruz. TOG cinsiyet eşitliği kotası ile sivil toplum alanında bir örnek teşkil ediyor. Daha çok sivil toplum kuruluşunun bu yönde adımlar atmasını diliyoruz.

PROJELERE EN AZ 5 BİN TL FİNANSAL DESTEK SAĞLIYORUZ

Bu uygulamaların yanı sıra, TOG Genç Kadın Fonu isimli bir hibe programımız var. Bu hibe programı sayesinde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde gençler tarafından tasarlanan ve yürütülen cinsiyet eşitliği projelerine finansal olarak destek oluyoruz. Diyelim ki 15-29 yaş arası gençlerden oluşan bir gençlik grubunuz var, kendi şehrinizde ya da üniversitenizde cinsiyet eşitsizliğine dair fark ettiğiniz sorunlar ve ihtiyaçlara dair bir proje fikriniz var. Bu proje fikrinizi hayata geçirmek amacıyla, TOG Genç Kadın Fonu’na başvurup en fazla 5000 TL tutarında hibe alabiliyorsunuz.

Röportajın tamamı için tıklayınız