Kiralık işçilik, postmodern kölelik

09 Mayıs 2016
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), Meclis’te kabul edilen Özel İstihdam Büroları sistemiyle devreye sokulan kiralık işçilik uygulamasının postmodern kölelik ve doğrudan emeğe saldırı olduğunu açıkladı. KEİG Platformu tasarıya dair bir araştırma yaparak kamuoyuyla paylaşmış ve bu uygulamanın kadınlar ve işçiler açısından yaratacağı sorunların endişe verici olduğunu dile getirmişti. Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen bu […]

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG), Meclis’te kabul edilen Özel İstihdam Büroları sistemiyle devreye sokulan kiralık işçilik uygulamasının postmodern kölelik ve doğrudan emeğe saldırı olduğunu açıkladı.

KEİG Platformu tasarıya dair bir araştırma yaparak kamuoyuyla paylaşmış ve bu uygulamanın kadınlar ve işçiler açısından yaratacağı sorunların endişe verici olduğunu dile getirmişti.

Kamuoyunda “kiralık işçilik” olarak bilinen bu uygulamanın uzun süredir AKP hükümetinin gündeminde olduğunu belirten KEİG, 2009 yılında hazırlanan bir torba yasa maddesinin, sendikaların ortak muhalefeti sonucunda çalışanları korumak için gerekli düzenlemeleri içermediği ve “işçilerin emeğinin istismarına ve insan onuruna yakışmayan durumların doğmasına, olumsuz uygulamalara ve çalışma barışının bozulmasına yol açabileceği” gerekçesiyle dönemin cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini hatırlattı. Ancak yeniden Meclis gündemine getirilen tasarıların sonuncusu sendikaların ve muhalefet partilerinin tepkilerine rağmen 6 Mayıs’ta Meclis’ten geçirildi.

keig1

En çok kadınları ilgilendiriyor

KEİG bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“İş ve ücret güvencesini ortadan kaldıran, sosyal güvenlik haklarını tehlikeye atan, işvereni işçinin hakkı olan kıdem tazminatı yükümlülüğünden kurtaran, örgütlenme, grev ve toplu sözleşme gibi hakları yok eden, emekliliği olanaksız kılan, işçileri, ama özellikle kadınları sürekliliği olmayan ve düşük ücretli işlere mahkûm eden bu uygulamaya karşı olduğumuzu tekrar ediyoruz. Yasaya göre aynı iş için 6 ay geçmeden yeniden işçi kiralanamayacakken bu sınırlama mevsimlik tarım işçiliği, temizlik, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde geçerli olmayacak. Ev hizmetlerinde çalışanların büyük çoğunluğunun kadın olduğu göz önüne alındığında, bu uygulamadan en fazla kadınların etkileneceği açıktır. Kamuoyunda modern kölelik, işçi simsarlığı olarak nitelendirilen kiralık işçilik uygulaması doğrudan emeğe saldırıdır.

“Sadece sermayenin ve patronların çıkarları üzerine kurulan bir ekonomi istemiyoruz. Çünkü bunun emeğe saldırıyı artırmadan hayata geçirilemeyeceğini biliyoruz. İnsanların hayatlarını sürdürmeye ve insanca yaşamalarına elverecek güvenceli işlerin giderek daha fazla yok olduğunu görüyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınların ise bu yapı içerisinde iyi işlerden ve istihdamdan daha fazla koparılmasını kabul etmiyoruz. Bu nedenle emeğimize ve insanca çalışma olanaklarımıza yapılan tüm saldırılara karşı mücadeleye hep birlikte devam etmemiz gerektiğini tekrar vurgulamak istiyoruz.”

KEİG Platformu’nun önceki açıklaması için tıklayınız

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

keig