TÜSEV STK Liderleri Eğitimi

30 Nisan 2016
TÜSEV, Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle 11-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivil Toplum Liderleri Eğitimi’ni ikinci kez hayata geçirecek. Sivil toplum kuruluşlarının iletişim, anlatıcılık ve kampanyacılık becerilerine katkı sağlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen programın kontenjanı STK’ların ilgili bölümlerinde çalışan 25 katılımcıyla sınırlı olacak. Dört ana modül ve bir açılış atölyesinden oluşan eğitim programı iki tam ve bir yarım […]

TÜSEV, Türkiye Vodafone Vakfı desteğiyle 11-13 Mayıs 2016 tarihlerinde Sivil Toplum Liderleri Eğitimi’ni ikinci kez hayata geçirecek. Sivil toplum kuruluşlarının iletişim, anlatıcılık ve kampanyacılık becerilerine katkı sağlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen programın kontenjanı STK’ların ilgili bölümlerinde çalışan 25 katılımcıyla sınırlı olacak.

Dört ana modül ve bir açılış atölyesinden oluşan eğitim programı iki tam ve bir yarım gün sürecek. Sosyal fayda iletişimi konusunda uzman eğitmenler tarafından geliştirilen program, katılımcıların iletişim, anlatıcılık ve kampanyacılık alanlarındaki beceri ve yaklaşımlarını geliştirecek şekilde kurgulandı.

Modüller

  • Sivil Toplum ve İletişim
  • Planlama: İletişim stratejisinin esasları
  • Uygulama: İletişim faaliyetlerini uygulama becerileri
  • Değerlendirme: İletişim çalışmalarının raporlanması ve değerlendirilmesi

Eğitim programı, aktif öğrenme ve yaparak öğrenme prensiplerini benimseyen yenilikçi bir kapsam ve işleyiş düşünülerek kurgulandı. Her modül 4 sunum ve 4 uygulama çalışmasından oluşacak. Sunumların 15-20 dakika sürmesi ve sunumu takip eden uygulama çalışmalarının da 30-35 dakika sürmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda eğitim süresince, birbirini tamamlayacak ve üzerine eklenecek şekilde 16 sunum ve 16 uygulama çalışması planlandı. Bu sayede katılımcılar her modül sonunda hem konuyla ilgili bilgi edinmiş hem de bilgilerini uygulamış olacak.

Eğitim programıyla, katılımcılara temsil ettikleri STK’ların iletişim stratejisini oluşturabilmeleri, kampanya ve iletişim çalışmaları için strateji, uygulama ve değerlendirme yapmalarını sağlayacak bilgi ve araçları öğrenmeleri ve içselleştirmelerini sağlamak amaçlanıyor.

Başvuru Koşulları

Programa katılmak isteyen ve aşağıda yer alan kriterleri karşılayan adayların, 2 Mayıs Pazartesi günü saat 18:00’e kadar bu linkteki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Katılımcı profili

  • Sivil toplum alanında 1-5 sene arasında çalışma deneyimi olan,
  • İletişim koordinatörü, iletişim sorumlusu, iletişim asistanı, halkla ilişkiler koordinatörü, program sorumlusu, direktör ve benzeri pozisyonlardaki STK çalışanları
  • Hedef kitlesi kadın, genç, çocuk ve engelli olan kuruluşlardan temsilciler
  • 35 yaş altı katılımcılar.

Eğitime tam zamanlı katılım bekleniyor. Katılımcılar belirlenirken cinsiyet ve yaş dağılımına dikkat edilecek. İstanbul dışından katılacak STK çalışanları için sınırlı sayıda burs imkanı (ulaşım ve konaklama) bulunuyor. Yalnızca başvurusu uygun bulunan adaylarla iletişime geçilecek.

Ayrıntılı bilgi ve program için tıklayınız