LGBTİ’lere ayrımcılık yapan İnsan Hakları Kurumu yasası yürürlüğe girdi

25 Nisan 2016
Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı görmezden gelen, LGBTİ’lere ayrımcılık yapan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6 Nisan’da görüşülerek kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylamasıyla resmen yürürlüğe girdi. Üyeleri hükümet ve cumhurbaşkanı seçecek Ayrımcılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlatacağı iddia edilen kanun […]

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı görmezden gelen, LGBTİ’lere ayrımcılık yapan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 6 Nisan’da görüşülerek kabul edilen kanun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylamasıyla resmen yürürlüğe girdi.

Üyeleri hükümet ve cumhurbaşkanı seçecek

Ayrımcılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlatacağı iddia edilen kanun cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı görmezden gelmesinin yanı sıra üyelerinin hükümet ve cumhurbaşkanı tarafından atanacak olması sebebiyle de eleştirildi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun karar organı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu olacak. Yasada kurulun görev ve yetkilerini bağımsız olarak yerine getireceği belirtiliyor. Ancak 11 üyeli sekiz üyesi hükümet, üçü de cumhurbaşkanı tarafından seçilecek.

Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, ancak ‘başbakanlıkla ilişkili bir yapıda’ olacak.

Kurumun çalışma alanlarında insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek yer alıyor.

Kanuna göre cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık yasak olacak.

İnsan Hakları Kurumu tartışmaları ayrımcılıkla başladı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulması hakkında yasa tasarısı Şubat ayında TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda incelendi. CHP ve HDP’nin tasarıya ‘cinsel yönelim ve cinsel kimlik’ eklenmesi talepleri AKP’nin homofobik tepkisi sonucu kabul edilmedi. HDP, komisyon çalışmalarından çekildi.

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı kapsam dışında tutan tasarı alt komisyona gönderilebilecekken AKP’nin ısrarı sonucu komisyon tarafından incelenip doğrudan oylanmak üzere meclise iletildi. Böylece tasarının alt komisyonda daha detaylı incelenmesi önlenmiş oldu. Muhalefetin ve sivil toplumun önergelerini sunması için yeterli vakit tanınmadı.

Hükümet’in hazırladığı cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılığı yasaklayan ancak LGBTİ’leri ve taleplerini görmezden gelen tasarının komisyondaki görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.

LGBTİ örgütleri ve sivil toplum tepki gösterdi

50 LGBTİ örgütü “İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yasası’nda eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslere ayrımcılık yapma!” diyerek basın açıklaması yayınladı.

Sivil toplum örgütleri LGBTİ’lere ayrımcılık yapan, insan hakları oluşumlarını süreçten dışlayan İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı’na karşı kurumsal ve bireysel imza kampanyası başlattı.

TBMM’ye seslenen örgütler, “Bizler, Türkiye’de insan hakları, ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik için çalışan sivil toplum örgütleri olarak, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Tasarısı ile sunulan yapının ve öngörülen çerçevenin, gerekçesinde belirtilen amaç ve işlevi gerçekleştirme imkanı olmadığına dikkat çekiyoruz” dedi.

Kaynak: Kaos GL

Yasa, başka açılardan da eleştiriliyor. Mesela;

 

tihek3

tihek2

tihek1