Çocuk işçiliği sorunu Suriyeli çocuklarla büyüyor

21 Nisan 2016
Çocuk işçiliğinin önüne geçmek amacıyla “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!” kampanyası yürüten Hayata Destek Derneği, Nisan 2016 e-bülteninde “Yoksulluk döngüsü ve Suriyeli çalışan çocuklar” konusunu ele aldı. Acil yardımdan kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten uluslararası bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği, e-bülteninde çocuk işçiliğinin çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar verdiği […]

Çocuk işçiliğinin önüne geçmek amacıyla “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!” kampanyası yürüten Hayata Destek Derneği, Nisan 2016 e-bülteninde “Yoksulluk döngüsü ve Suriyeli çalışan çocuklar” konusunu ele aldı.

Acil yardımdan kalkınmaya kadar geniş bir yelpazede projeler yürüten uluslararası bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği, e-bülteninde çocuk işçiliğinin çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar verdiği gibi onları en temel hakları olan eğitim, gelişim, koruma ve özgürlükten yoksun bıraktığını hatırlatıyor:

hdd

“Yapılan araştırmalar, çocuk işçiliğinin temel nedeninin ‘yoksulluk ve istihdam eksikliğiyle çocukların hane gelirine katkı yapmak zorunda kalması’ olduğunu gösteriyor. Türkiye’de 2015 yılında kayıt dışı istihdam oranı %32,4 seviyesinde iken; tarım isçilerinin %80,9’u hiçbir sosyal güvencesi olmadan kayıtdışı çalıştırılıyor. Daimi olarak yoksulluk eşiği altında yaşayan 17 milyon kişinin neredeyse yarısını çocuklar oluşturuyor. Yoksulluk döngüsüne saplanmış olan bir milyon Türkiyeli çocuk, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinde çalışmaya mecbur bırakılıyor. Henüz okul çağındayken çalışmak zorunda kaldıkları için eğitimden kopan bu çocuklar ailelerinden miras kalan yoksulluk döngüsünün içinde.”

“İşverenim Hayata Destek Toplum Merkezi’ne gitmeme izin vermiyor, merkeze geldiğim zaman maaşımdan kesiyor.” Ahmed, 13, Urfa

Bültende, Türkiye’de uzun zamandır süregelen çocuk işçiliği sorununun, 1.420.000 Suriyeli çocuğun savaşın yarattığı krizden kaçıp ülkemize sığınmasıyla giderek büyüdüğü belirtiliyor. Derneğin yaptığı saha çalışmalarında, çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olan mevsimlik gezici tarımda, sayıları 400 bini bulan çocuk işçilere Suriyeli çocukların da eklendiği, sektörde çalışan çocuk sayısının hızla arttığı gözlemlenmiş:

HDDcocuk

“Sokaklar, atölyeler, sanayi vb. alanlarda çalışan mülteci çocukların her türlü şiddet ve ihmale açık olduğu basına sık sık yansıyan haberlerle de görünür hale geldi. Kırılgan durumlarının yanı sıra, eğitim hakkına erişemeyen bu çocuklar, yoksulluk döngüsünün yapıtaşı konumunda. Ülke genelinde Suriyeli çocuk işçiliğine ilişkin kapsamlı bir çalışma henüz yapılmadı. Ancak Hayata Destek Derneği olarak Urfa ve Hatay’da, ayrıca Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın (İstanbul Bilgi Üniversitesi) katkılarıyla İstanbul ilçelerinde yaptığımız araştırmalar, sorunun boyutlarını ortaya koyuyor. Var olan politika ve uygulamalar yoksulluğun önüne geçemedikçe, yapılan denetimler çocuğu iş gücü piyasasından uzak tutamadıkça çocuk işçiliği gerçeği toplumsal hafızada normalleşiyor, kendini yeniden ve yeniden üretiyor.”

Hayata Destek “Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil!” diyor, çocuk işçiliği sorununa kalıcı çözümler üretmesi gerektiğini ifade ediyor.

Dernek daha önce TBMM’de bulunan tüm siyasi parti gruplarından mevsimlik tarım işçilerinin ve çocuklarının sorunlarını her yönüyle ele alıp çözecek bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için imza kampanyası başlatmıştı. Tıklayınız

E-bülten için tıklayınız