11 STK: Vakıfları değil, çocukları koruyun

28 Mart 2016
Aralarında Gündem Çocuk Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Barosu’nun da bulunduğu 11 STK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun istifasını istedi, görevinin “vakıfları korumak değil, denetlemek” olduğunu vurguladı. Karaman’da KAİMDER ve Ensar Vakfı’na bağlı evlerde yaşanan çocuk istismarına ilişkin Bakan Ramazanoğlu’nun açıklamalarına çocuk hakları, sağlık, hukuk ve sosyal hizmetler alanında örgütlü 11 kurum […]

Aralarında Gündem Çocuk Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Barosu’nun da bulunduğu 11 STK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun istifasını istedi, görevinin “vakıfları korumak değil, denetlemek” olduğunu vurguladı.

Karaman’da KAİMDER ve Ensar Vakfı’na bağlı evlerde yaşanan çocuk istismarına ilişkin Bakan Ramazanoğlu’nun açıklamalarına çocuk hakları, sağlık, hukuk ve sosyal hizmetler alanında örgütlü 11 kurum ortak tepki gösterdi. Bakan Ramazanoğlu’nun “tecavüz olayının bir kez yaşanması kurumun karalanmasına gerekçe olamaz” açıklaması için “tek kelimeyle skandal” değerlendirmesi yapan STK’ların açıklamasında, Bakan’ın yasada belirtilen görevinin “vakıfları korumak değil, denetlemek” olduğu vurgulandı.

‘BU AÇIKLAMA İSTİSMARA MEŞRUİYET KAZANDIRIR’

sema

Açıklamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kuruluş ve görevlerine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname’de ‘Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması’ ve ‘gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin denetlenmesi’nin yer aldığı belirtildi: “Mevzuat açıkça göstermektedir ki, çocukları her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma sorumluluğu birinci dereceden Bakanlık adına Bakan’a aittir. Görevleri yasada düzenlenmiş bulunan Bakanlığın, 45 çocuğun cinsel istismara maruz kaldığının iddia olunduğu; 10 çocuk yönünden cinsel istismar olgusunun Cumhuriyet Savcılığı tarafından tespit edildiği ve sanığın tutuklandığı bir gerçeklik içinde, ‘tecavüz olayının bir kez yaşanması kurumun karalanmasına gerekçe olamaz’ şeklindeki açıklaması tek kelimeyle bir skandaldır.”

Bakanın denetlemekle yükümlü olduğu vakfın itibarını korumaya çalışmasının çocukların bulunduğu kurumlarda cinsel istismara, tacize, şiddete meşruiyet kazandıracağı uyarısı yapılan açıklamaya, şu ifadelerle devam edildi:

“Gönüllü kuruluşların Bakanlığınızca denetlenmesi sizin görevinizdir, bu kuruluşlarda meydana gelen ihmal ve istismar olayında denetleme görevini yerine getirmediğiniz için doğrudan doğruya sorumluluğunuz bulunmaktadır. Yaptığı açıklamalardan; Bakanın cinsel istismara uğradığı öne sürülen çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik bir kaygı taşımadığı ve buna yönelik planı olmadığı anlaşılmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre çocuğun ve ailenin korunmasından birinci derecede sorumlu olan Bakanın bu görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirememesi nedeniyle istifasını talep ediyoruz.”

‘ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER’

Açıklamada, Karaman’da şiddet gören ve hakları ihlal edilen çocuklarla ilgili acilen şu önlemlerin alınması talep edildi:

 • Çocukların güvenli ortamlara alınması,
 • Psiko sosyal açıdan desteklenmesi,
 • Şiddet görmelerine neden olan sistematik sessizliğin araştırılması,
 • Bakım hizmeti veren resmi ve özel tüm kurum ve hizmetlerin acilen bağımsız izlemeye açılması,
 • Çocukların herhangi bir hak ihlali durumunda başvurabilecekleri anlamlı ve samimi hak arama mekanizmaları oluşturulması,
 • Çocukların cinsel şiddet başta olmak üzere tüm şiddet türlerine karşı güçlenmelerinin sağlanması,
 • Olayın cezasız kalmamasının sağlanması.

İMZACI STK’LAR

 1. Başak Kültür ve Sanat Vakfı
 2. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ÇİİÖD)
 3. Gündem Çocuk Derneği
 4. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi (SHUDER)
 5. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
 6. Türk Tabipleri Birliği
 7. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV)
 8. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 9. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
 10. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
 11. LeGeBİT Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Dayanışma Topluluğu
Kaynak: Evrensel