STK’lar için STK’lar: Başarılı Destek Programları için Deneyim Paylaşımı Çalıştayı

26 Ocak 2016
TACSO ve STGM, STK’lara yönelik hibe programları yürüten STK’ları deneyim paylaşımı için bir araya getiriyor. Etkinliğin başlığı, “STK’lar için STK’lar: Başarılı Programlama için Deneyim Paylaşımı Çalıştayı.” Çalıştay, farklı alanlarda STK’lara yönelik destek programları yürüten STK’ların iyi uygulamaları ve öğrenilmiş dersleri birbirileriyle paylaşarak kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Türkiye’de STK’ları destekleyen STK’lar açısından yasal çerçevenin […]

TACSO ve STGM, STK’lara yönelik hibe programları yürüten STK’ları deneyim paylaşımı için bir araya getiriyor. Etkinliğin başlığı, “STK’lar için STK’lar: Başarılı Programlama için Deneyim Paylaşımı Çalıştayı.”

Çalıştay, farklı alanlarda STK’lara yönelik destek programları yürüten STK’ların iyi uygulamaları ve öğrenilmiş dersleri birbirileriyle paylaşarak kapasitelerinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Türkiye’de STK’ları destekleyen STK’lar açısından yasal çerçevenin imkan ve sınırlılıklarını, bu alanda gelişimin sağlanması için gerekli adımları tartışmayı amaçlıyor.

AB’nin sivil topluma destekleri açısından STK’lar için STK’lar konusundaki imkanları ele alacak Çalıştay, kendi çalışma alanındaki yerel örgütleri/ağları/enformel grupları güçlendirmek amacıyla ayni ve  nakdi desteklerle kapasite geliştirmeyi amaçlayan  STK’ları bir araya getirecek. Söz konusu katılımcı örgütlerin, bu çalışmalarını asli misyonları doğrultusunda, yapılandırılmış programlar düzeyinde, sistematik şekilde yürütüyor olması bekleniyor.

Çalıştaya, son 3 yıl içinde STK’lara destek programları uygulayan STK’lar başvurabiliyor. Çalıştayın içerik tasarımı katılımcıların paylaşım ve katkıları üzerine kurulu, bu nedenle katılımcıların aktif şekilde  uyguladıkları programlardan deneyimleri aktarması gerekiyor.

Açık Çağrı’daki koşullara uygun olduğunu düşünen ve çalıştaya katılım için başvurmak isteyen STK’ların  Açık Çağrıda belirtilen bilgileri içeren bir e-postayı  29 Ocak 2016’ya dek info.tr@tacso.org  adresine iletmeleri isteniyor.

Açık Çağrı’yı indirmek için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.