KHAS Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması 2014

14 Ocak 2016
Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” 2014 yılı sonuçları Türkiye’deki değişen kamuoyu nabzını ortaya koyuyor.  Araştırmaya göre Türkiye’de 2014’te halk ekonomik sıkıntı ve işsizliği konuştu.  Terör sorunu yine kamuoyu gündeminde yerini alırken, siyasette tüm liderlerin şahsi başarısı düştü. Ankete katılanların yüzde 50,3’ü paralel yapının varlığına inanmakla birlikte, bunu sorun olarak […]

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl gerçekleştirilen, “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması” 2014 yılı sonuçları Türkiye’deki değişen kamuoyu nabzını ortaya koyuyor.  Araştırmaya göre Türkiye’de 2014’te halk ekonomik sıkıntı ve işsizliği konuştu.  Terör sorunu yine kamuoyu gündeminde yerini alırken, siyasette tüm liderlerin şahsi başarısı düştü. Ankete katılanların yüzde 50,3’ü paralel yapının varlığına inanmakla birlikte, bunu sorun olarak görenlerin oranı 3,6’da kaldı. Katılımcıların yüzde 38,4’ü, 17-25 Aralık 2013 operasyonlarının hükümetteki yolsuzlukları ortaya çıkarma girişimi olduğunu düşünüyor. Türk halkı yüzde 79,3 ile en iyi yönetim biçimini parlamenter sistem olarak görüyor.

“Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması”, 4-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri 1.000 kişi ile yüz yüze olarak politika, ekonomik gelişmeler, Türkiye ve uluslararası gündem konularında soruları içeren anket ile gerçekleştirildi.

MUHAFAZAKARLIK ARTIYOR

Ankete katılanların yüzde 37,1’si “Kendinizi siyasi açıdan nasıl tanımlarsınız?” sorusuna  ‘muhafazakar’ olarak yanıt verirken,  yüzde 16,5’i Cumhuriyetçi-Kemalist olduğunu belirtti. Soruya yanıt verenlerin yüzde 20,2’si ise kendisini milliyetçi olarak tanımladı. Araştırmadaki “Kendinizi etnik olarak nasıl tanımlarsınız” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 59,7’si ‘Türk’ yanıtını verirken, yüzde 10,3’ü ‘Kürt’ tanımını seçti. Ankete katılanların yüzde 15,5’inin “etnik köken” kavramının anlamını bilmedikleri anlaşıldı.

İŞSİZLİK VE TERÖRE BAKIŞ

Geçen yıl “Türkiye’nin en büyük sorunu ne?” sorusuna işsizlik yanıtı verenlerin oranı yüzde 29,3’den yüzde 33’e yükseldi. Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi sorusunun yanıtlarında ise bu yıl olumsuz etkilenmede çok hızlı bir yükseliş yaşandı.

Ankette geçen yıla göre en belirgin değişiklik terör sorularına verilen cevaplarda oldu.  Terör sorununu çözmede en etkili yöntem sorusuna ankete katılanların yüzde 30,9’u siyasi yöntemler yanıtını verdi. Bu oran geçen yıl 35,8 oranında gerçekleşmişti. Aynı soruya askeri yöntemler yanıtı verenlerin oranı 2013’te yüzde 35,9 iken, 2014 yılında yüzde 39,2 düzeyine çıktı. 2013’te yüzde 13,2 olan ekonomik önlemler seçeneğini seçenlerin oranı 2014’te yüzde 9,1 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı bulanların oranı yüzde 43,5, başarısız bulanların oranı ise yüzde 35,9 düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılanların yüzde 37,5’i Cumhurbaşkanlığı’nın Çankaya’dan taşınmasına olumlu bakarken, yüzde 48’i olumsuz baktığını belirtti. Ankete katılanların yüzde 37,6’sı yeni Cumhurbaşkanlığı Binası’nın ülke kaynaklarının israfı olduğunu belirtirken, yüzde 33,2’si Türkiye’nin gücünü gösterdiğini söyledi.

Siyasete ilişkin sorulara verilen yanıtlara göre; hükümeti başarılı bulanların oranı 1 puan artarak 36,7’ye çıkarken, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu başarılı bulma oranı yüzde 33,8 oldu. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Başbakanı başarılı bulma oranı yüzde yüzde 38,7 idi. Ana muhalefet partisi CHP’yi başarılı bulanların oranı yüzde 19,6’dan yüzde 15,4’e indi.  CHP’yi başarısız bulanların oranı ise yüzde 64,4’ten yüzde 67,9’a çıktı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE GÜVEN KAYBI

Orduya olan güven 51,7’den 57,7’ye yükselirken yine en güvenilen kurum Ordu oldu. Cumhurbaşkanlığı kurumuna güven oranı yüzde 40,7’den 40,5 düzeyine düşerken, polis ve kolluk güçlerine güven ise 35,3’den yüzde 39,5’e çıktı.

Ankette yer alan demokrasi ve özgürlük konusundaki sorulara verilen yanıtlara göre;  geçen yıllara göre en önemli fark medyanın özgürlüğü konusunda oldu. “Türkiye’de düşünce özgürlüğü vardır” ifadesine “Evet” diyenlerin oranı yüzde 30,8’den 27,5’e inerken, “Türkiye’de basın özgürdür” cümlesine “Evet” diyenlerin oranı yüzde 38,5’den, yüzde 24,6’ya indi. Türkiye’deki demokrasiye ilişkin sorulara ise katılımcıların yüzde 12,9’u, “Demokrasi yoktur”, yüzde 30,3’ü “Demokrasi zayıflamaktadır”, yüzde 31,4’ü “Demokratikleşmekte olan bir ülkedir” yüzde 20’si ise “Demokratik bir ülkedir” yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 58,7’si Türk yargısının siyasallaştığını düşünürken, yüzde 24,2’si siyasallaşmadığı yanıtını verdi.

Khas 2014 Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırma Sonuçlarının tamamı için tıklayınız.