Adalet sistemi içindeki çocuk çalışma ağı

16 Kasım 2015
Adalet Sistemi İçindeki Çocuklar Çalışma Ağı (ASİÇÇA), bu alanda çalışma yürüten akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bağımsız kişilerin; başta mahpus çocuklar olmak üzere adalet sistemi içindeki çocukların yararına değişim ve dönüşüm yaratmak amacıyla oluşturduğu güç birlikteliği. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı’nın (THEA) bir alt ağı. Yayınladığı deklarasyonda, amaçlarını şöyle açıklıyor: “Bilimsel bilgiler ışığında hapishanelerle ilgili […]

Adalet Sistemi İçindeki Çocuklar Çalışma Ağı (ASİÇÇA), bu alanda çalışma yürüten akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bağımsız kişilerin; başta mahpus çocuklar olmak üzere adalet sistemi içindeki çocukların yararına değişim ve dönüşüm yaratmak amacıyla oluşturduğu güç birlikteliği. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı’nın (THEA) bir alt ağı. Yayınladığı deklarasyonda, amaçlarını şöyle açıklıyor: “Bilimsel bilgiler ışığında hapishanelerle ilgili veri tabanı oluşturmak; akademinin, sivil toplum örgütlerinin ve kamu idarelerinin hapishaneleri gündemlerinde tutmalarını sağlamak, sorunları ortak bir zeminde çözebilmek ve gereksinimleri aynı ortaklık içerisinde karşılamak.”

 

Deklarasyon şöyle:

“Adalet Sistemi İçindeki Çocuklar Çalışma Ağı (ASİÇÇA), bu alanda çalışma yürüten akademisyenler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve bağımsız kişilerin; başta mahpus çocuklar olmak üzere adalet sistemi içindeki çocukların yararına değişim ve dönüşüm yaratmak amacıyla oluşturduğu güç birlikteliğidir. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı’nın (THEA) bir alt ağıdır.

THEA, bilimsel bilgiler ışığında hapishaneler ile ilgili veri tabanı oluşturmak; akademinin, sivil toplum örgütlerinin ve kamu idarelerinin hapishaneleri gündemlerinde tutmalarını sağlamak;  sorunları ortak bir zeminde çözebilmek ve gereksinimleri aynı ortaklık içerisinde karşılamak amacıyla başlatılan bir girişimdir. Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı; kadın, çocuk, LGBTİ, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpuslar, sağlık sorunu yaşayan mahpuslar ve yabancı mahpus grupları üzerinde çalışanaltı alt ağ grubundan oluşmaktadır.

ASİÇÇA, başta özgürlüğün kısıtlanmasının “en son çare” olmasını öngören ilkenin hayata geçmesini sağlamak üzere çocuğa özgü adalet sisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Çalışma ağı; soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçlerinde mahpus çocukların karşı karşıya kaldıkları uygulamaları bilimsel veriler ışığında değerlendirerek var olan gereksinim ve sorunlara odaklanmakta; kısa vadede infaz sürecinde insan haklarına aykırı uygulamaları gündeme taşımayı ve hapishanelerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi için çocukların yüksek yararını gözeten düzenleme ve uygulamaların güçlendirilmesini; uzun vadede ise çocuk hapishanelerinin kapatılmasını amaçlamaktadır.

Adalet Sistemi İçindeki Çocuklar Çalışma Ağı Amaçları

Çocuk hapishanelerinin kapatılması konusunda;

 •  Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmalarına ilişkin uygulamaların olumsuz sonuçları ve bu uygulamaların sonlandırılması ihtiyacına ilişkin farkındalık ve savunu çalışmaları yürütmek,
 • İnfaz sürecinde insan haklarına aykırı uygulamaları gündemde tutma konusunda;
 • Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakıldıkları kapatılma mekânlarındaki hak ihlallerini görünür kılmak ve bu hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için verilen hak temelli mücadeleye katkıda bulunmak,
 •  Güvenilir ve doğrulanabilir bilgiler temelinde soruşturma, kovuşturma ve infaz sürecini kapsayan düzenli raporlar hazırlamak ve paylaşmak,
 • Hapishanelerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi konusunda;
 • Kamu idareleri, sivil toplum örgütleri ve akademinin ortak bir zeminde buluşmasını sağlamak,
 • Çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten STÖ’lerin, çocukların özgürlüğünden yoksun bırakıldıkları kapatılma mekanlarını çalışma alanlarına dahil etmesi konusunda duyarlılık geliştirmek,
 • Çocukların yüksek yararını gözeten düzenleme ve uygulamaları güçlendirme konusunda;
 • Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakıldıkları kapatılma mekânlarının ve buradaki uygulamaların, bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi ve kanıt temelli uygulamaların gelişimi konusunda duyarlılık yaratmak,
 • Çocuk adalet sisteminde çalışan farklı bilgi ve deneyime sahip profesyonelleri ve STÖ’leri bir araya getirerek bilgi ve deneyim havuzu oluşturmak,
 • Tutuklama dışı tedbirleri tartışmaya açarak görünür kılmak ve var olan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek,
 • Başta mahpus çocuklar olmak üzere kanunla ihtilafa düşmüş çocukların ve ailelerinin gereksinme ve sorunlarına dikkat çekmek,
 • Başta mahpus çocuklar olmak üzere çocuk adalet sistemindeki çocukların toplumla bütünleşmesini güçlendiren düzenleme ve uygulamalara katkıda bulunmak

İlkeler

ASİÇÇA;

İnsan haklarına ve çocuk haklarına saygılıdır. Tüm çalışmalarını çocuğun insan haklarını ve çocuk refahını gözeterek hayata geçirir.

Çocuk refah sistemini ayakta tutacak kurumları bir arada çalışmaya teşvik eder.

Çocukların herhangi bir biçimde etiketlenmesine karşı çıkar, hak öznesi olarak algılanması için verilen mücadeleye katkı sağlar.

Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve etnik köken farklılıklarını gözeterek çalışmalarını sürdürür.

Yaptığı çalışmalar çocukların yararını gözetir.

Bağımsızdır. Devlet veya fon veren herhangi bir kuruluşla şeffaflık ve hesap verebilir ilkesine uygun olmayan, bağımsızlığını zedeleyecek bir ilişki geliştirmez.

Kollektiviteye ve demokrasiye inanır. Çalışmaların çok disiplinli bir ekip anlayışı içinde, demokratik, katılımcı ve şeffaf olarak yürütülmesini destekler.

Akademinin, özellikle de sosyal bilimler alanının hak mücadelesinin temel aktörlerinden biri olduğuna inanır; adalet sistemi, akademi, sivil toplum örgütleri ve toplum arasında işbirliğini destekler.

Dayanışma ve gönüllülük esasına dayanır.

İMZACILAR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem Ümit Atılgan,

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Konuk Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Sevda Uluğtekin,

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği,

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı,

Çocuk Bedenime Dokunma Platformu,

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  Yrd. Doç. Dr. Eylem Aksoy

Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Verda İrtiş,

Gündem Çocuk Derneği,

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Cankurtaran Öntaş,

Hümanist Büro,

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Tekin,

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Elif Sinem Arıkan,

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Ezgi Yaman,

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hakan Acar,

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Baykara Acar,

Koç Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans Öğrencisi Sümeyye Elif Biber,

Özgürlüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği,

Özgürlükçü Hukukçular Derneği,

Sosyal Hizmet Uzmanı Nihat Tarımeri,

Süleyman Şah Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik,

Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği,

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği,

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı,

Uluslararası Çocuk Merkezi,

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İletişim için tıklayınız.