Su yönetiminde yetki karmaşası uyarısı

09 Kasım 2015
İzmir’de düzenlenen “Uluslararası Su Yönetimi Kongresi”nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Uzmanlar, Türkiye’de su kalitesini izleyen 6 ayrı kurumun varlığına dikkat çekerek bu çoklu yapının hem yetki karmaşasına hem de zaman ve kaynak israfına yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.   İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve İZFAŞ tarafından düzenlenen “Uluslararası Su Yönetimi Kongresi”nin sonuç bildirgesi yayınlandı. […]

İzmir’de düzenlenen “Uluslararası Su Yönetimi Kongresi”nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Uzmanlar, Türkiye’de su kalitesini izleyen 6 ayrı kurumun varlığına dikkat çekerek bu çoklu yapının hem yetki karmaşasına hem de zaman ve kaynak israfına yol açtığı konusunda uyarıda bulundu.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ve İZFAŞ tarafından düzenlenen “Uluslararası Su Yönetimi Kongresi”nin sonuç bildirgesi yayınlandı. “Su Kaynakları”, “Su Tasarrufu”, “Sel Sularının Kontrolü”, “Arıtılmış Suların Geri Kullanım”, “Su Stratejileri”, “Sürdürülebilir Alt Yapı ve Kamu Hizmeti”, “Enerji Verimliliği” konularında olmak üzere 3 gün boyunca 75 bildirinin sunulduğu kongreye, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Avusturya, Finlandiya, Hollanda, İran, Japonya, Macaristan, Sırbistan ve Yunanistan’dan konusunda uzman bilim insanları, kamu ve özel sektörün yöneticileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, su ve kanalizasyon idareleri, bu alanda faaliyet gösteren firmalar ve akademisyenler katıldı. 2009 yılında “Güvenli Su Üretimi” ile 2014 yılında “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentlerine Etkileri” konulu uluslararası sempozyumlara imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, “3. Uluslararası Su Yönetimi Kongresi” ile su kaynaklarının tespiti, geliştirilmesi, işletilmesi, bakımı ve korunması, yönetim kademelerindeki sorunların belirlenmesi konularında su ve atık su konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde uzmanları, karar vericileri bir araya getirdi.

ÇOKLU YAPI, ZAMAN VE KAYNAK İSRAFI

Sempozyumun sonuç bildirgesinde en çok dikkat çeken konu başlığı, Türkiye’de su kalitesini izleyen kurumların fazlalığıydı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve su-kanalizasyon idarelerinin yer aldığı bu çoklu yapının hem yetki karmaşasına hem de zaman ve kaynak israfına yol açtığı belirtilen bildiride, verilerin güvenilir olmaması ve etkin değerlendirilmemesi gibi sorunların varlığına dikkat çekildi. Uluslararası Su Yönetimi Kongresi Sonuç Bildirgesi’nde, yerel yönetimlerin laboratuvarlarının donanım ve insan kaynakları açısından desteklenip tek yetkili kurum olarak tanımlanması da istenerek, “Tüm veriler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda toplanmalı ve bakanlık su kalitesini ulusal izleme ağı ile izlemeli. Yetkin bir veri tabanı oluşturulmalı, izleme verileri kurumlara ve araştırmacılara açık olmalı” ifadelerine yer verildi. Sonuç bildirgesinde ayrıca, “Suyun kullanımı ve korumasına yönelik tüm havza yönetim planları: Su ve Kanalizasyon İdareleri ile Belediyeler tarafından oluşturulmalı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygun görüşü sonrası uygulanmalı” görüşü de savunuldu.

TASARRUF VE YENİLENEBİLİR ENERJİ

“Uluslararası Su Yönetimi Kongresi” sonrası hazırlanan sonuç bildirgesinin dikkat çeken bölümleri şöyle oldu:

“Türkiye nüfusunun çok önemli bir bölümünün su ve atık suya ilişkin hizmetleri gerçekleştiren Su ve Kanalizasyon İdareleri’nin etkinliği artırılmalı. Su tasarrufu kadar, deniz suyu arıtımı, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı gibi alternatif su kaynakları da mutlaka değerlendirilmeli. İleri biyolojik atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanıma uygun kaliteye getirilmesi için gerekli arıtma üniteleri sisteme eklenmeli. Su ve atık su yönetiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan uygulamalar yaygınlaştırılmalı.”

Kaynak İZMİR, (DHA)