İlk LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu

09 Kasım 2015
1’inci LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu 5-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü’nde düzenleniyor. Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği (CETAD) ve Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Ruh Sağlığı komisyonu ortaklığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliğiyle gerçekleşecek olan sempozyumda ‘normal’ ve ‘anormal’lik kavramları tartışılacak.   LGBTİ varoluşların tanımsal olarak kendilerini aslında ruh sağlığına, […]

1’inci LGBTİ Ruh Sağlığı Sempozyumu 5-6 Aralık tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralİstanbul Kampüsü’nde düzenleniyor. Cinsel Eğitim ve Araştırma Derneği (CETAD) ve Lambdaİstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği Ruh Sağlığı komisyonu ortaklığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliğiyle gerçekleşecek olan sempozyumda ‘normal’ ve ‘anormal’lik kavramları tartışılacak.

 

LGBTİ varoluşların tanımsal olarak kendilerini aslında ruh sağlığına, özel olarak da tıp disiplinine borçlu olduğu belirtilen sempozyum davetinde, “Günahtan suça, oradan da hastalığa evrilme süreci içinde bugün kullandığımız anlamda nihai kategori ve tanımlar tıp disiplini tarafından yapılmıştır. Bu tanımlarla işaret edilen kişiler uzun yıllar boyunca tedaviye yönelik uygulamaların nesnesi olmuştur” denildi. Dünyada 1960’larla başlayan politik mücadelenin ruh sağlığı alanını da dönüştürdüğü ve 1973 yılında eşcinselliğin hastalık tanımlamasından çıkarılmasıyla ruh sağlığı alanında uzun yıllara yayılan dönüşümün başladığı ifade edilen davetiyede, şöyle devam edildi:  “Elbette bu dönüşümün gerçekleşmesindeki önemli aktörler arasında döneminin çığır açıcı araştırmalarını yapan bilim insanları sayılmalıdır. Yaşanan toplumsal ve bilimsel gelişmelerle birlikte hem genel olarak cinselliğe dair hem de özelde LGBTİ varoluşlara dair bilgilerimizi ve varsayımlarımızı değiştiren önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu sebeple politik mücadele kadar bilimsel alanda üretilen çalışmaların varlığı ve niteliği de toplumsal ve politik dönüşümün kilit noktalarındandır. Türkiye’de 20 yılını geride bırakan ve son 10 yıldır önemli gelişmeler gösteren LGBTİ hareketinin yarattığı ivme ile Türkiye akademik hayatında da bu konular yoğun bir şekilde çalışılır olmuştur. Özellikle ruh sağlığı alanında yapılan çalışmalar gün geçtikte artmakta ve daha spesifik başlıklara yönelmektedir. Ancak daha işin oldukça başında olduğumuz ve önümüzde uzun bir yol olduğu aşikardır.”

Bu nedenle sempozyum da bu uzun yolu katetmenin araçlarından biri olarak görülüyor. Sepozmuyun iki hedefinden biri, Türkiye’de ruh sağlığı alanında LGBTİ varoluşlarla ilgili yapılan çalışmaların görünür olmasına ve akademik alanda tartışılmasına vesile olmak; ikincisi ise daha nitelikli araştırmaların yapılması için araştırmacıları/akademisyenleri teşvik edecek bir alan yaratmak. Tartışılmaz hedeflerden bir tanesi de ruh sağlığı alanında öğrenim gören öğrenciler, çalışan uzmanlar ve akademisyenlerle mücadeleyi yürüten LGBTİ örgütleri arasında bir köprü oluşturmak. İlk sempozyum için, cinselliği ve insan bedenini tanımlayan ilk alanlardan biri olan ruh sağlığı alanında yüzyıllar sonra bugün  LGBTİ özelinde norm dışı bırakılan tüm cinsellikleri ve varoluşları konuşabilmek adına “Normal?” teması seçildi. Amaç, ‘normal’ ile işaret edilen kadar ‘anormal’ etiketiyle patolojikleştirilen ve göz önünden kaçırılmaya çalışılanları alenen konuşmak, ruh sağlığı alanında ‘normal’ ve ‘anormali’ sorunsallaştırarak yeni bir perspektif yaratmak.

 

Psikiyatr Şahika Yüksel, Seven Kaptan, Ardıl Bayram Şahin gibi isimlerin de konuşmacı olarak katılacağı programda “Benim Çocuğum” filminin gösteriminin yanı sıra bildiri sunumları da gerçekleştirilecek.

Sempozyumu İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği, İstanbul Tabip Odası, Kaos GL, LGBTİ Aileleri İstanbul Grubu, Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği, SPoD LGBTİ, T-Kulüp, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği, Trans Danışma Merkezi Derneği, Travma Çalışmaları Derneği, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türk Tabipler Birliği destekliyor.