İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü: “Türkiye’de Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri”

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün hazırladığı “Türkiye’de Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri” adlı raporda Türkiye’de vergi kurumuna yönelik güvenin ve algının güçlendirilmesi ve vergisel gelirde adaletinin sağlanması gerektiği bulgusundan hareket ediliyor. Türkiye’de vergi reformu için önerilerin sıralandığı raporda, “vergi gelirlerinde iyileştirici düzenlemeler mümkün” vergisel gelirde adaleti sağlamaya yönelik politika önerileri sunuyor. Doç. Dr. Ayşe Aylin Bayar, Prof. Dr. Haluk Levent ve Prof. Dr. Öner Günçavdı tarafından hazırlanan “Türkiye’de Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkileri” adlı raporda mevcut ekonomik problemleri aşmak için uygulanacak para politikalarının doğru maliye politikaları ile desteklenmesi gerektiğinden hareket ediliyor.