Yaşam Bellek Özgürlük Derneği: Ceza Yargılaması Bakımından Adil Yargılanma Hakkının Uygulanmasında Ayrımcılık Yasağı İhlalleri İzleme Raporu

Yaşam Bellek Özgürlük Derneği’nin, Etkiniz AB Programı desteği ile Ceza Yargılaması Bakımından Adil Yargılanma Hakkının Uygulanmasında Ayrımcılık Yasağı İhlalleri İzleme Raporu’nda adil yargılanma hakkıyla ilişkili mevcut durumun daha sistematik ve ayrıntılı bir yaklaşımla incelenmesi amacıyla hazırlandı. Çalışmada, adil yargılanma hakkının uygulanmasında ayrımcılık yasağı sistematik olarak ihlal edildiği bulgusuna ulaşıldı. Raporda, kolluk görevlileri, savcılar (iddia makamı), şüpheli /sanık ve avukatlar, mahkeme heyetleri hedeflenerek soruşturma ve kovuşturma aşamalarındaki ihlallerin ortadan kaldırılmasına katkı sunacağı düşünülen öneriler de yer aldı.