Avrupa’nın Geleceği Tartışması: Değişen Küresel Bağlamda Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak

İstanbul Politikalar Merkezi’nden Prof. Dr. Atila Eralp tarafından kaleme alınan “Avrupa’nın Geleceği Tartışması: Değişen Küresel Bağlamda Türkiye-AB İlişkilerini Yeniden Canlandırmak” başlıklı bilgi notunda, Türkiye – Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geleceğini demokrasi, çok-taraflılık ve yeşil dönüşüm kavramları ekseninde ele alınıyor. Türkiye’nin yeni bir “anlatıya” ihtiyacı olduğunu söyleyen Eralp, sivil toplumun bu anlatının inşasına katkı sunmasının hem Türkiye’nin geleceğini şekillendirmek hem de tıkanan Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir soluk aldırmak için gerekli olduğunu kaydediyor.