Gençlik Dernekleri YGDA ile Daha Güçlü!

“Yerel Gençlik Dernekleri Ağı nasıl ortaya çıktı? Begüm İntepelerDerneğimizin yürüttüğü bir proje sonucunda ortaya çıkan bir girişim YGDA. Bizim için özel bir yeri var çünkü uzun vadede çok başarılı olacağına inandığımız ulusal bir çalışma. Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme Hibe Programı 2019-2021 kapsamında Pi Gençlik Derneği olarak başvurduğumuz “Hak Temelli ve Kapsayıcı Gençlik Çalışmaları için Gençlik Organizasyonlarının Güçlendirilmesi” projemiz 2019 yılında yapmış olduğumuz başvuru neticesinde kabul edildi ve şu anda Avrupa Birliği ve Hrant Dink Vakfı finansal desteği ile derneğimiz tarafından yürütülüyor. Projemiz Türkiye’deki gençlik derneklerinin insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitelerinin arttırılması amacıyla hayata geçirilen bir proje.  Projemizde öncelikle bir dizi hazırlık faaliyetimiz oldu. Bunlar; saha çalışması (anket), gençlik çalışanı veritabanı oluşturulması, danışma kurulu oluşturulması ve çevrimiçi platformun kurulmasıdır. Bu çalışmalarımızın ardından Türkiye’de 30 kadar gençlik derneğinin iş birliğiyle yine gençlik derneklerini güçlendirecek bir platform kurmaya çalışıyoruz. Bu girişimin adı bir gençlik ağı ama temsiliyet ve politika üretmekten ziyade, daha çok destekleyici ve güçlendirici bir yapı olarak planlanıyor. Ülkemizde hali hazırda gençlik politikaları üretilmesi ve temsiliyeti konusunda çalışan Gençlik Örgütleri Forumu (Gofor) gibi bir yapı varken bu temsiliyeti bölmek bir anlam ifade etmeyecek. Ama ülkemizde gençlik derneklerinin ve gençlik çalışanlarının AB hedefleriyle uyumlu şekilde çalışabilmesi için daha çok yol almamız gerekiyor. İşte YGDA bu yolda gençlik derneklerini güçlendirmek ve desteklemek için oluşturulmuş bir yapıdır.  YGDA ile gençlik derneklerinin insan hakları, gençlik hakları veya ayrımcılıkla mücadele konusunda kurumsal kapasitelerini geliştirmeye çalışırken onların hali hazırda yurtdışı fırsatı sundukları çalışmaları terk etmelerini beklemiyoruz. Tabii ki, bu yurt dışı fırsatları da gençlerin yeni bilgi, beceri ve deneyimler kazanması için gerekli ama gençlik çalışmaları da sadece yurt dışı fırsatlarından ibaret değil.
Yurt dışı fırsatları kadar gençlik politikalarında da aktif olduğumuz gün, tam anlamıyla gençlik çalışmalarının hakkını vermiş olacağız. İşte bunu başarmak adına YGDA ismiyle yola çıktık.
Bu oluşumun ortaya çıkmasında neler etkili oldu? YGDABildiğiniz üzere ülkemizin Erasmus Plus programına dahil olmasıyla beraber sivil gençlik çalışmaları her geçen gün artmaya ve yaygınlaşmaya devam ediyor. Ülke genelinde gençlik dernekleri ve gençlik çalışanlarıyla ilgili net bir veri elimizde olmasa da büyük bir kitlenin gençlik çalışmaları için faaliyetler yürüttüğü hepimizin gözlemlediği bir gerçek. Gençlik değişimleri, gençlik çalışanları hareketliliği, gönüllülük projeleri, mesleki eğitim vb. birçok gençlik programından ülkemiz gençleri yararlanabiliyor. Bu çalışmalar hızla yayılmasına rağmen AB’nin gençlik politikaları konusunda hayata geçirdiği iyi uygulamaları ülkemize transfer etme konusunda yetersiz kalıyoruz. Üstelik genç nüfus bakımından birçok AB üyesi ülkenin önünde olmamıza rağmen gençliğe yönelik çalışmalarımız yurt dışı gezmelerinden ileri gidemedi. Birçok gençlik derneği bir turizm acentesi gibi yurt dışına genç göndermek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Oysaki gençlik için seyahat, deneyim, yeni ilişkiler kurmak önemli olduğu kadar gençlik hakları, gençlik politikaları ve temsiliyet de önemli bir konu. İşte YGDA hali hazırda yurtdışı fırsatları sunan gençlik derneklerinin gençlik politikaları süreçlerinde de aktif olmaları için onları desteklemeye çalışan bir yapı. Az önce de belirttiğim gibi amaç temsiliyet konusunda onların sözcüsü olmak değil, gençlik derneklerinin bu konuda kurumsal bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirmek. YGDA ile gençlik derneklerinin insan hakları, gençlik hakları veya ayrımcılıkla mücadele konusunda kurumsal kapasitelerini geliştirmeye çalışırken onların hali hazırda yurtdışı fırsatı sundukları çalışmaları terk etmelerini beklemiyoruz. Tabii ki, bu yurt dışı fırsatları da gençlerin yeni bilgi, beceri ve deneyimler kazanması için gerekli ama gençlik çalışmaları da sadece yurtdışı fırsatlarından ibaret değil. Yurtdışı fırsatları kadar gençlik politikalarında da aktif olduğumuz gün, tam anlamıyla gençlik çalışmalarının hakkını vermiş olacağız. İşte bunu başarmak adına YGDA ismiyle yola çıktık…
Türkiye’deki 60 gençlik çalışanını dahil edeceğimiz bir arama konferansı düzenlemeyi planlıyoruz. Arama konferansında yer alacak katılımcılar ile gençlik derneği, gençlik çalışanı, gençlik politikası vb. kavramların ülkemize özgü tanımlarını yapacağız.
Bu ağ bünyesinde neler yapılacak? Az önce de bahsettiğim gibi bir dizi hazırlık faaliyetlerimiz oldu ve yavaş yavaş bunları tamamlamak üzereyiz. Bu hazırlık faaliyetleri; saha çalışması, gençlik çalışanı veritabanı oluşturulması, danışma kurulu oluşturulması ve çevrimiçi platformun kurulmasıydı. Bu hazırlık faaliyetlerimizi tamamladıktan sonra Türkiye’deki 60 gençlik çalışanını dahil edeceğimiz bir arama konferansı düzenlemeyi planlıyoruz. Arama konferansında yer alacak katılımcılar ile gençlik derneği, gençlik çalışanı, gençlik politikası vb. kavramların ülkemize özgü tanımlarını yapacağız. Sonrasında oluşturacağımız gençlik ağının çalışma usul ve esaslarını birlikte belirleyeceğiz. Arama konferanslarının tamamlanmasından sonra açık çağrı ile belirlenecek Türkiye genelindeki 30 gençlik derneğiyle “Yerel Gençlik Dernekleri Ağı” kurulacak ve yolculuğuna başlamış olacak. Bu yolculuğun ilk aşamasında üyelerimize özel bir dizi kapasite geliştirme eğitimleri olacak. Yine bu eğitimlerimizin de İzmir’de gerçeklemesini planlıyoruz. Bu eğitimler insan hakları, gençlik hakları ve ayrımcılıkla mücadeleyle ilgili eğitimler. Tabii, ağın kurulmasına vesile olan projemiz bu süreçte tamamlanmış olacak ama sonrasında ağın faaliyetleri yeni hibe ve program destekleriyle devam edecek.  YGDA kurulduğunda artık bu ağın üyesi olan gençlik derneklerinin daha görünür olmasını, birbirleriyle daha fazla iş birliği kurmasını ve ele aldığımız konularda kurumsal kapasitelerinin güçlenmesini planlıyoruz. Tüm hedeflerimiz şimdilik bu noktaya başarılı şekilde varabilmek. Sonrasında da bunu korumak ve sürdürebilmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.  Çalışmanın sürdürülebilir olmasını nasıl sağlayacaksınız? ygdaYerel Gençlik Dernekleri Ağı çevrimiçi bir gençlik platformudur. Üyeler arasındaki diyalog dijital şekilde devam edecek ve güçlendirme çalışmalarımızda online eğitimlerle sürdürülecek. Pi Gençlik Derneği olarak herhangi bir hibe desteği olmadan bu sürdürülebilirliği sağlamak için gerekli kurumsal kapasiteye ve insan kaynağına sahibiz. Yine de bununla yetinmeyeceğiz. Platformun geleceğe yönelik hedeflerini destekleyecek yeni hibe/proje başvurularımızı yapıyoruz. Bu projelerimiz kabul olduğu sürece de dijital platformumuzu fiziksel toplantılar ve eğitim faaliyetleriyle desteklemeye devam edeceğiz. Örneğin yine bu platformun devam etmesi için mevcut projemiz bitmeden önce başvuru yaptığımız başka bir programdan ön başvurumuz için onay aldık. İkinci aşamayı da başarılı şekilde tamamladığımızda YGDA’nın önümüzdeki iki yılı daha planlanmış ve finanse edilmiş olacak.  Ağa dahil olmak için şartlar nelerdir? YGDA’nın ilk üyeleri ağın kuruluşundan önce İzmir’de gerçekleşecek arama konferanslarında temsil edilecek gençlik dernekleri arasından seçilecek. İlk üyeleri dolayısı ile kurucu üyeler olacak, ağın çalışma usul ve esaslarını belirleyecekler. Bu yönergeler belirlendiğinde de yeni üyelerin ağa nasıl dahil olacağı kesinleşmiş olacak. Yani sonrasında gençlik derneklerinin bu ağa nasıl dahil olacağına yine gençlik dernekleri karar verecekler. 

İlgili İçerikler