Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Proje Koordinatörü Arıyor

İş Tanımı
Ağırlıklı olarak dezavantajlı kadın ve çocuklara yönelik projelerimizle ilgili olarak;
 • Vakfın çalışmalarını Yönetim Kurulu’nun karar ve yönlendirmesi doğrultusunda hayata geçirmek için       gerekli kararları almak, uygulamak, ekibi buna uygun şekilde geliştirmek ve yönlendirmek;
 • Vakfın yıllık & dönemlik faaliyet planını oluşturarak tanımlı hedefleri belirlenen performans göstergelerine göre yürütmek
 • projelerin planlanması ve uygulanmasını koordine etmek ve bütçe takibi yapmak;
 • proje ekibini proje uygulama planına uygun olarak yönetip ve takibini yapmak;
 • projelerin saha uygulamasına katılıp projelerin en etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak;
 • bu doğrultuda ekip toplantılarını organize etmek;
 • proje raporlamalarını (Ara rapor, final raporu, uygulama raporu, toplantı raporu)  zamanında yapmak;
 • aylık ödeme planını oluşturmak;
 • ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve devamlılığının sağlamak;
 • eğitim programları ve iletişim kampanyalarının organizasyonu, raporlanması ve değerlendirilmesini yapmak;
 • proje kapsamında donör kurallarına uygun olarak sözleşmelerin geliştirilmesi ve takibini gerçekleştirmek;
 • vakfın iletişim stratejisi doğrultusunda web sitesi, bülten ve sosyal medya hesapları aracılığıyla yürütülecek iletişim çalışmalarını planlamak.
Aranan Nitelikler
 • Tercihen üniversitelerin işletme, sosyal hizmet, sosyoloji, psikoloji bölümlerinden mezun olmak;
 • tercihen iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilmek;
 • Proje Koordinatorlüğü pozisyonunda en az 1 yıllık deneyime sahip olmak;
 • öğrenmeye açık olmak;
 • proje ve veri yönetimi, takibi ve etki değerlendirmesi yapabilmek;
 • projelerin  takvimine uygun çalışabilmek;
 • iş takibi konusunda dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilmek;
 •  yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı temsil ettiği her alanda savunuculuk görevini de göz önünde bulundurabilmek;
 • kriz anlarında ve stresli durumlarda çözüm üretebilmek ve üretken olabilmek;
 • hassas gruplar konusunda koruma perspektifine sahip olmak;
 • farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilmek;
 • ekip çalışması anlayışına sahip olmak;
 • çalışma saatlerini verimli kullanabilmek;
 • Windows ofis programlarına, özellikle Excel programına hakim olmak;
 • sivil toplum alanında çalışmaya istekli olmak.
Başvuru
 • İlgilenen adayların 15 Mart 2022 tarihine kadar info@ydv.org.tr adresine bu görevle neden ilgilendiklerini açıklayacak yarım sayfalık bir giriş yazısıyla birlikte özgeçmişlerini göndermelerini gerekiyor.
 • Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2015 yılından beri kadın ve çocuklara yönelik insani ve sürdürülebilir kalkınma projeleri yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Çalışma yeri İstanbul Beyoğlu’dur.

İlgili İçerikler