Universus ‘Araştırma Gönüllüsü Programı’ Başvuruları Başladı

Araştırma Gönüllüsü Programı 
Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği Araştırma Gönüllüsü Programı, öncelikle kesinlikle bir staj programı değildir. Dayanışma ve birlikte öğrenme ilkeleri üzerine bina edilen programın temel maksadı, programa dahil olan herkesin hiyerarşinin olmadığı bir ortamda birbirini beslemesidir.
Başvuru Kriterleri
İstanbul, İzmir ve Ankara dışındaki şehirlerde lisans düzeyinde eğitim gören, akademiye dair arzuları ve topluma dair kaygıları olan genç araştırmacılar başvurabilir. Universus Sosyal Araştırmalar Merkezi, bünyesindeki araştırmacıların çalışma alanları üzerinden kendisini şekillendirir. Dolayısıyla sosyal bilimler alanında çalışma yürütmek isteyen herkes bu programa başvurabilir.
Programın İçeriği ve Süresi 
Bahar Dönemi Araştırma Gönüllüsü Programı 06 Mart 2022 – 26 Haziran 2022 arasında gerçekleştirilecek.
  • Bu program, bir arada ilerleyecek iki basamaktan oluşur: Bunlardan ilki, 10 hafta sürecek “Seminer Dersleri”dir. Haftaya ilişkin okumaları içeren, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerindeki kesişen temel tartışmaların ele alındığı tartışma derslerini kapsar.
  • İkincisi ise programın başından sonuna dek yürütülecek olan “Araştırma Süreci”dir. Bu süreç, daha önce herhangi bir araştırma yürütmemiş olması muhtemel gönüllünün, dilediği alanda ve konuda gerçekleştireceği bir çalışmayı program süresinde tamamlamasını amaçlar.
  • "Eşlikçilik Sistemi" benzer konularda çalışan bir Universus araştırmacısı ile gönüllüyü bir araya getirerek; deneyimi, bilgiyi ve tecrübeyi genç araştırmacılarımıza aktarmayı hedefler. Böylece gönüllü, araştırma süreci boyunca zorlandığı noktalarda yalnız kalmayacak ve gerekli akademik desteği eşlikçisinden talep ederek deneyim kazanır.
  • Araştırma Gönüllüsü olacak arkadaşlardan program süresince yukarıda bahsedilen gereklilikleri yerine getirmeleri beklenir.
Başvuru
Programa katılmak isteyenler buradan başvuru formu doldurabilirler.

İlgili İçerikler