Türkiye Tasarım Vakfı Proje Koordinatörü Arıyor

Aranan Özellikler
 • Tasarım ve Girişimcilik kültürüne hakim

 • Türkiye’deki tasarım ekosistemini desteklemek için hevesli

 • Tercihen İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun veya bu alanlardan birinde yüksek lisans yapmış

 • En az 5 yıllık iş deneyimine sahip

 • Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı vb. fon ve hibe programları kapsamında proje yönetimi tecrübesi olan

 • Ekip çalışması deneyimi olan, tercihen daha önce ekip liderliği yapmış

 • Tercihen STK deneyimi olan

 • İletişim yeteneği kuvvetli

 • Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş

 • Değişime açık, kavramsal düşünme yeteneği gelişmiş

 • Microsoft Office Programları (Word, Excel, Teams, Planner, One Drive Bussiness, Outlook, SharePoint), GSuit, Slack, Asana kullanabilme yetisine sahip

İş Tanımı

İstanbul’da Kalkınma Ajansı Proje Desteği ile yürütülecek ve 18 ay sürecek projede;

 • Proje ekibini koordine etmek, takip etmek ve desteklemek,

 • Projenin tüm planlama, koordinasyon, uygulama aşamalarını yürütmek,

 • Projenin genel amaçlarını ulaşması ve belirtilen planlara uyumlu ilerlemesi için gerekli olan çalışma planını ve stratejileri oluşturmak,

 • Plan ve çalışmaları aylık olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,

 • Ana paydaşlar ile ilişkileri kurmak ve iletişimleri sürdürmek,

 • Tasarım odaklı tüm etkinlikleri planlamak, koordine etmek ve takip etmek,

 • Tasarım Hızlandırma Merkezinin kurulumu - Tadilat ve mimari çalışmaların takibi - Ekipmanların kurulumu,

 • Tasarım Hızlandırma Merkezi’nin sunacağı faaliyetleri geliştirmek, çalışma planının zamanında ve eksiksiz uygulanmasını sağlamak,

 • Web portalının oluşturulması ve işletilmesinin genel koordinasyonu ve takibi,

 • Kalkınma Ajansları proje uygulama prosedürlerine uygun olarak;

 • Tüm faaliyetlerin proje idari ve mali kurallarına uygun olarak yönetilmesini sağlamak,

 • Proje faaliyetlerinin belgelenmesi ve raporlanmasını sağlamak,

 • Projenin aylık ve üç aylık ilerleme raporlarını, ara raporlarını ve final raporunu hazırlamak,

 • Proje bütçesi kapsamında satınalma ve ihale süreçlerini yönetmek: teknik şartnameleri hazırlamak, teklifleri almak, faturalandırma ve ödemeleri takip etmek, raporlamak,

 • Kendisi dahil, proje ekibinin aylık zaman çizelgelerinin hazırlanmasını sağlamak,

 • Görünürlük çalışmaları planlamak ve koordine etmek,

 • Proje ile ilgili ayrıca Vakıf Yönetimi ve proje paydaşları tarafından talep edilecek diğer raporları hazırlamak,

Başvuru 

Adaylar, CV ve niyet mektuplarını kariyer@turkiyetasarimvakfi.org mail adresine iletebilirler.

Detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler