KLİMİK: “Koronavirus Aşılarına Karşı Tereddüt Oluşmamalı!”

KLİMİK tarafında yapılan açıklamada öncelikle pandemi koşulları nedeniyle tüm aşılara acil kullanım onayı verilerek yaygın şekilde kullanılmaya başlandığı hatırlatılıyor. Açıklamada öne çıkan hususların daha yalın bir özetini aşağıda bulabilirsiniz;
 • Şu an gündemde olan aşıların hiçbirinin Faz III çalışmalarının sonuçlanmadı.
 • Bu aşıların etkililik ve kısa süreli güvenlik ara sonuçları esas alınarak, pandemi koşullarında acil kullanım onayı verildi ve  insanlarda yaygın şekilde kullanılmaya başlandı.
 • Aşıların uzun dönem güvenlik ve etkililik sonuçları takip ediliyor ve tam ruhsatlandırılmaları bu süreç sonucunda elde edilecek verilere göre yapılacak.
 • Bu aşıların tamamının Faz I ve II çalışma sonuçları bilimsel dergilerde yayımlandı.
 • Faz I ve II sonuçlarına göre etkili ve güvenli oldukları gözlenen ve bu sayede Faz III çalışmaya geçebilen bu aşılardan Pfizer-Biontech ve Moderna™ aşılarının Faz III sonuçları farklı ülkelerde veya merkezlerde yürütülüyor. Ancak  bu iki aşının Faz III sonuçları bu ülkelerde aynı protokole bağlı kalınarak yapıldığı için daha geniş ve daha kolay yorumlanabilir veri sunuyor.
 • Buna karşılık, Oxford-AstraZeneca ve Coronavac aşılarında farklı ülkelerde farklı çalışma protokolleri uygulanıyor. İşte bu nedenle, Türkiye, Brezilya ve Endonezya’da Faz III çalışması yürütülen Coronavaca aşısının sonuçları farklılık gösteriyor.
 • Coronavac ve  Oxford-AstraZeneca  aşısından elde edilen veriler ayrı ayrı değerlendirilerek bir sonuca ulaşmak gerekiyor.
 • Türkiye’de kullanılacak olan Coronavac aşısı, şu an dünyada sadece Çin acil kullanım onayına sahip.
 •  Türkiye’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) bünyesinde oluşturulan bir bilimsel komisyonda Brezilya, Endonezya ve Türkiye Faz III çalışmalarının değerlendirerek, Coronavac aşısının acil kullanımına ilişkin karar verecek. Acil kullanım onayı alma olasılığına karşı sahada aşılama hazırlıkları sürüyor.
Yukarıda sözü edilen çerçevede, aşılara ait çalışmalar değerlendirildiğinde özet olarak çıkan sonuçlar şunlar:
 • Aşılanan kişide hastalık gelişmesini önleme konusundaki etkililiği açısından aşılar;
Pfizer-Biontech aşısı için: %95 Moderna™ aşısı için: %94.1 Oxford-AstraZeneca aşısı için: %90,0 Coronavac aşısı için: Türkiye’de %91.25;  Brezilya’da %50.38
 • Tüm aşılar için, aşılanan kişilerde ağır hastalık ve ölümü önleme konusundaki etkililiğin %100’e yakın.
 • Aşıların hiçbirinde kısa dönem (1-2 ay) ciddi yan etki oluşma sıklığının plasebodan yüksek değil.
Türkiye’de Aşı Çeşitliliği Artırılmalı ve Aşı Temininin Sürekliliği Sağlanmalı!
KLİMİK tarafından yapılan değerlendirme özetle şunu vurguluyor:
 • Dört aşının hastalığı önleme konusundaki etkililikleri farklı. Ancak ağır hastalık ve ölümleri önleme konusunda etkililiklerinin %100’e yakın.
 • Farklı yaş ve risk gruplarında etkililik ve yan etki açısından, aşıların birbirlerine üstünlükleri olsa da, bugüne kadarki verilere göre, hiçbirinin ciddi yan etkisi yok.
Bu değerlendirmeler ışığında KLİMİK Coronavac  aşısına karşı Türkiye'de tereddüt oluşmasını engellemek için şunların yapılmasını öneriyor:
 • Pandeminin etkilerinin hafifletilebilmesi ve insanlarımızın sağlığı için son derece önemli ve vazgeçilmez olan aşıyla ilgili süreçlerin şeffaf şekilde yürütülmesi;
 • Aşıların değişik yaş ve risk gruplarında yukarıda özetlenen birbirlerine göre farklı avantaj ve dezavantajları olduğundan, Türkiye’deki aşı çeşitliliğinin artırılması ve aşı temininin sürekliliğinin sağlanması.
 Açıklamanın tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler