TKSSD

TKSS Türkiye; sürdürülebilir kalkınma, kurumsal yönetim ve kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliğini temel alan bir yaklaşım sürdürmektedir. KSS Türkiye’nin misyonu, toplum, ekonomi ve çevre konularında sosyal sorumlu davranabilmek adına iş dünyası için araç, kaynak, metodoloji oluşturmaktır. Bu sayede şirketler toplumsal gelişim üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceklerdir. Dernek bu kapsamda KSS alanında araştırmalar yapmakta, ilgili kurumlara destek hizmetleri sağlamakta, ulusal ve uluslar arası çok paydaşlı KSS projeleri yürütmektedir. KSS Türkiye Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ağı (CSR Europe), Karadeniz KSS Ağı (CSR Black Sea) kurucu üyesi ve Ortadoğu KSS Ağı (CSR Middle East) üyesidir.

İlgili İçerikler