Sosyal Fabrika Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Sosyal kalkınma alanında faaliyet yürüten Fabrika, çözüm ortağı olduğu kurumların sosyal kalkınma kapasitelerini geliştirir, yerel ve bölgesel sorunların çözümünde sahiplenmeyi artıcı inovatif çalışmalar yürütür, yenilikçi ve yaratıcı çözümlere dayanan sosyal girişimcilik çalışmalarını teşvik eder.
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi  ve becerilerinin geliştirilmesine, 
  • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, 
  • Sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, 
  • Kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, 
  • Sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeleri geliştirmeyi 
  • Sürdürülebilir kalkınma hedefleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. 
Sosyal Fabrika, Avrupa Komisyonu tarafından akredite bir kuruluş. Yurtdışından Türkiye'ye gelen birçok gönüllüyle birlikte çalışmalar yürütüyor. Erasmus Plus kapsamında yürüttükleri çalışmalarla dezavantajlı bireylerin toplumsal uyum süreçlerini hızlandırıyorlar.