“Romanların Eşitlik, Katılım ve Sosyal İçermeye Dair Sorunları Çözüm Bekliyor”

RODA’nın 8 Nisan Dünya Romanlar Günü vesilesiyle yayınladığı bildiride, Çingene Konseyi ve Uluslararası Roman Komitesi’nin 8 Nisan 1971 tarihinde Londra’da düzenlenen ilk Uluslararası Roman Kongresi’nin üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen, hala güncelliğini koruyan Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan grupların eşit haklara sahip olmasını içeren politik bir program onaylandığı hatırlatılıyor.
Bin yıldan fazla bir süredir bu topraklarda yaşayan Romanlar, zengin kültür birikimleri, kültürel farklılıkları ve ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamının her alanında aktif olarak yer almalarına rağmen, toplumsal alanda adeta görülmez durumdalar.
Bin yıldan fazla bir süredir bu topraklarda yaşayan Romanların zengin kültür birikimleri, kültürel farklılıkları, ekonomik alana özgün katılımlarıyla ülkemizin ekonomik ve sosyal yaşamının her alanında aktif olarak yer almalarına rağmen, toplumsal alanda adeta görülmez durumda oldukları; önyargılardan beslenen ayrımcılık ve buna dayalı sosyo-ekonomik dışlanma toplumun karşı karşıya olduğu temel problemler arasında bulunduğuna dikkat çekilen metinde, istihdam, barınma, eğitim, sağlık gibi yıllardır çözüm bekleyen sorunların, Romanlarla nüfusun geri kalanı arasında adeta aşılmaz bir duvar ördüğü kaydediliyor. RODA, pandeminin yol açtığı kriz koşullarının, bu duvarı daha da alışmaz hale getirdiğini, böylesine kriz dönemlerinde Romanların toplumsal olarak içerilmesi, temel ihtiyaçlara erişimleri ve böylece insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama haklarının koruma altına alınması için çok daha fazla çaba gerektirdiğini vurguluyor. RODA’nın hazırladığı metinde yapılması gereken hususlar şu şekilde sıralanıyor:
  • Gerek ulusal gerekse yerel düzeyde yetkililerin, Romanlar ve Romanlar gibi yaşayan grupların sorunlarına yönelik politikalar geliştirilmesi
  • Bundan daha önemlisi, bu politikaların eyleme dönüştürülmesi ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli kaynakların oluşturularak, adım atılması
  • Romanlarla nüfusun geri kalanı arasındaki mesafenin kapanması için haklarının tam olarak kullanılmasının sağlanması ve özellikle eğitim ve istihdam politikaları oluşturulması
  • Bu bağlamda 2009 yılında başlayan Roman Çalıştayı ile Romanların içerilmesi sürecindeki son ulusal politika belgesi olan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planının (2019-2021) net önlemlerle hayata geçirilmesi
  • Ayrıca, Avrupa Birliği adaylık süreciyle de paralel olarak, 2020-2030 yılları arasındaki politikaları yönlendirecek olan Avrupa Roman Eşitlik, Sosyal İçerme ve Katılım Strateji Çerçevesi ile de uyumlu, yeni dönem için, yeterli bütçe tahsis olan güçlü bir ulusal strateji belgesinin katılımcı ve ve kapsayıcı bir şekilde hazırlanması
  • Belgenin istihdam, barınma, eğitim, sağlık alanındaki sorunlara çözümlerinin yanı sıra, çocukların, kadınların, gençlerin ve yaşlıların sorunlarını da ayrı ayrı ele alması ve özellikle de kadın ve gençlerin bakış açılarını içermesi.
Romanları ve yaşadıkları sorunlara dair fikir edinmek için "Pandemide Roman Kadın Olmak" belgeseline buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler