Mutlu Çocuklar Derneği

Mutlu Çocuklar Derneği, sivil toplum faaliyetleri içinde çocukların etkin rol almalarını sağlamak, onların eğitilerek aydınlatılması suretiyle topluma daha yararlı olabilmeleri, kendi haklarının bilincinde olmaları, geleceğe umutla bakabilen, girişimci ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.