Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği KOREV

Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği, çocuk koruma sisteminde aile temelli hizmetlerin artırılması amacıyla 2005 yılında, Prof. Dr. Neşe Erol önderliğinde; koruyucu ve evlat edinen aileler ile psikolog, hukukçu, sosyal hizmet uzmanlarınca kurulmuştur. Derneğim misyonu, toplumu koruyucu aile ve evlat edinme konusunda bilinçlendirmek, koruma altındaki çocukların tüm haklarının korunduğu sağlıklı bir aile ortamında yetişmelerine katkı sağlamak, süreç boyunca çocuklara ve ailelere destek olmak, kamu ve sivil toplum işbirliği ile politika üretilmesinde aktif rol oynamak

İlgili İçerikler