‘Türkiye’de Gençler: Liberal, Açık Fikirli, Karamsar ve Siyasetçilere Güvensiz’

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Çağlar ve uzman bir ekip yürütücülüğünde hazırladığı "Türkiye Gençlik Araştırması 2021", Türkiye’de Mayıs-Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde, 18-25 yaş arasındaki 3.243 kişiyle yüz yüze görüşme-anket tekniğiyle gerçekleştirildi. Araştırma, Türk gençliğinin mevcut sosyal, siyasi, ekonomik ve güncel konjonktür karşısındaki görüş, beklenti ve tercihlerini ortaya koyuyor. 100 sorudan oluşan Türkiye Gençlik Araştırması 2021 verilerinden ulaşılan bulgular, Türkiye'deki genç neslin ana eğilimleri, genel yapısı ve görüşleri hakkında kapsamlı ve temsili bir bakış sağlıyor. Araştırmanın temel bölümleri; gençlerin sosyo-demografik ve kültürel yapıları, temel ekonomik şartlar, toplumdaki çeşitli sosyal değerlere ve kavramlara verilen önem, Türkiye’de belirli kurum ve kişilere duyulan güven, Türkiye'nin mevcut ekonomik yapısı ve politikalarına ilişkin görüşler, sosyal medya kullanımı, siyasi ve ideolojik kimlikler, siyasi görüş ve tercihler, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere ilişkin tutum ve görüşler ile Türkiye'nin ve dünyanın geleceğine ilişkin tehdit ve tehlikeler üzerine düşünceleri kapsıyor.
Gençlerin Çoğu Türkiye'nin Geleceğini İyi Görmüyor!
 • Türkiye'deki gençlerin çoğu, Türkiye'nin geleceğine ilişkin karamsar bir bakış açısına sahip. Ankete katılanların %62,8'i Türkiye'nin geleceğini iyi görmüyor. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu (%72,9) fırsat verildiği takdirde başka bir ülkede yaşamak istiyor. Türkiye'nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını belirtenlerin oranı ise %35,2.
 • Gençler özellikle ekonomik duruma karşı karamsar bir bakış açısına sahip ve yaşamları temel olarak hayat pahalılığına, enflasyona ve olası bir ekonomik çöküş korkusuna odaklanıyor.
Gençler Siyasilere Güvenmiyor
 • Gençler, politikacılara, siyasi partilere ve gazetecilere güvenmiyor. (sadece %3,7, %4,4 ve %6,9).
 •  Cumhurbaşkanına "hiç güvenmediğini" (% 48) söyleyen gençler  ile "güvenmem" diyenlerle birlikte (% 58,8) çoğunlukta.
 • Gençlerin yarısından fazlası (%56)  politikacılara "hiç güvenmiyor".  Bu oran "güvenmem" diyenlerle birlikte yüzde 76,7'ye çıkıyor.
 • Cumhurbaşkanlığı (%19,4) ve adalet sistemi (%11,9) gibi temel kurumsal yapılara çok az güven duyuluyor.
 •  Ankete katılanların çoğunluğu için bilim insanları (%70.3) ve ordu (%61.8) hala güvenilir yapılar.
Gençler 'Liberal ve Açık Fikirli' Bir Gençlik İmajı Sergiliyor!
 • Ankete katılanların büyük çoğunluğu (%80) kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanıyor ve evlilik öncesi kadın ile erkek arasındaki romantik ilişkiyi normal buluyor (%92,3).
 • Bu yönüyle Türkiye’de liberal ve açık fikirli bir gençlik imajı sergiliyor. Ayrıca aile (%96,6) ve arkadaşlar (%82,9) katılımcıların hayatlarında önemli bir yere sahip.
Gençlerin Çoğu İçin Müslüman Olmak Önemli!
 • Veriler ayrıca Türk Bayrağı (%89,7), kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti (%87,4) ve Türk olmak (%71,6) gibi ulusal sembolleri son derece önemli olarak gören milliyetçi genç bir topluma işaret ediyor.
 • Müslüman olmak (%70,5) ankete katılanların büyük bir çoğunluğu için son derece önemli. Allah’a inandığını söyleyip kendini dindar olarak nitelendirenlerin oranı %29,8;  Allah’a inandığını söyleyip de kendini pek dindar olmayan olarak tanımlamayanların oranı %56,9.
Gençlerin Takdir Ettiği Lider Sıralamasında 'Hiçbiri' Seçeneği İlk Sırada
 • Gençlerin Türkiye'de şu anda siyasi parti lideri olan politikacılar arasında en çok hayran oldukları ve takdir ettikleri lider sorusuna verilen "hiçbiri" şıkkı %20,1 ile birinci sırada.
 • İkinci sırada ise %16,8'lik bir oranla Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
 • Adı soru listesinde olmamasına rağmen, katılımcıların %16,3'ü en çok beğendiği ve takdir ettiği siyasi kişi olarak Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor.
Gençlerin STK’lara Üyelik Oranı %14
 • Araştırmaya katılanların sadece % 14,2’si bir STK’ya üye. Her ne kadar bu oran çok küçük olarak değerlendirilse de toplumun genelinin STK’lara üyeliğinden daha yüksek olduğunu söylenebilir.
 • Türkiye genelinde yapılan araştırmalarda herhangi bir STK’ya üye olanların oranı sadece % 6 – 6,9 olarak tespit edilmişti.
‘Suriyeliler Geri Gönderilmeli’ Diyenler Çoğunlukta
 • Ankete katılan Türk gençlerinin büyük çoğunluğu (%80,4) hükümetin mülteci politikasının doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor.
 • Ankete katılanların yarısından fazlası (%56,8) Suriye'de barış olduğunda Suriyelilerin geri gönderilmesini istiyor.
400 sayfayı aşan raporun tümüne buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler