Kadim İnsan Derneği

Kadim İnsan Derneği'nin temel amacı; kültür araştırmaları ve sanat çalışmaları sosyal hayatın temelini oluşturan önemli etkenlerdir. Çevre bilincinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bilim ve sanat alanında yapılacak çalışmalara önem verilmesinin ülkemiz geleceğine katkısı büyüktür. Bu konularda gençlerin kendilerini toplumda ifade edebilmeleri, gönüllülük esasına yönelik çalışmalar yapmaları, yardımlaşma, dayanışma ve sürdürülebilir yaşam konularında aktif çalışmaları gelecekteki hayatları üzerinde olumlu etkiler bırakacaktır. Kültürlerin sürekliliğini sağlayan unsurlardan masal, mit, efsane ve söylenceler dünyamızın geçmişi ve geleceğini daha iyi anlamak ve özümsemek için birer araçtır. Kültürlere ait bu unsurların derlenmesi ve incelenmesi bireylerin hayatı algılayışlarını, bakış açılarını genişletecek, yaşadığımız toplumu ve dünyayı daha yaşanılır bir yer haline getirecektir. Gençlerin geleceğe özgüvenle bakmalarını sağlamak, topluma faydalı birer birey olmalarını; teknoloji, sanat, kültür ve çevre ile uyumlu bireyler haline gelmelerine destek olmak amacı ile kurulmuştur.