Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı’na Başvurular Başladı!

CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı'nın ikinci açık çağrısı olan Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı,  Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanıyor. Program, Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik ediyor.
 • Şehirler arası büyük ölçekli projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesi amacını taşıyan programa başvurular, CultureCIVIC web sitesi başvuru portalı üzerinden kabul ediliyor.
 • Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Institut français Türkiye ve Danimarka Kültür Enstitüsü Türkiye ofisi ortaklığında, Türkiye Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleşen bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’de kültür-sanat alanındaki sivil toplum çalışmalarını güçlendirmeyi amaçlıyor.
 • Faaliyetlerini Hibe Programları ve Kapasite Geliştirme Programı olmak üzere birbirini tamamlayan iki ana eksende yürütecek olan proje kapsamında, farklı ihtiyaçlara yönelik dört ayrı hibe kategorisinde toplam 14 açık çağrı yapılarak Mart 2025’e kadar 200’ün üzerinde projeye destek verilecek.
 • CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı kapsamında özellikle kariyerinin başındaki sanatçılara, yeni kültür oluşumlarına ve büyükşehirler dışında varlık gösteren aktörlere geniş bir yer ayıracak olan hibe programları, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kültür sanat alanında diyaloğun, işbirliğinin ve iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.
 • Başvuruda bulunan projeler değerlendirilirken hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren; cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilecek. Hibe programları, “Yerel Projeler”, “Yapısal Destek”, “Kentler Arası Ağ Geliştirme” ve “Sanatsal Üretim” başlıklı dört farklı kategoride hayata geçirilecek ve sanatçılara, kültür profesyonellerine, kültür kurumlarına finansman sağlayacak.
Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı
 • Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanır.
 • Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden bu programın amacı, şehirlerarası büyük ölçekli projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesidir.
 • Coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için projeye katılan şehirlerden ancak birinin Ankara, İstanbul veya İzmir olması şartı aranır.
 • Kâr amacı gütmeyen kuruluş statüsüne sahip STK’lar, kültür üreticileri ve sanat girişimlerine açık olan Program için, başvuru sahiplerinin en az beş yıllık faaliyet geçmişine sahip olmaları gerekmektedir.
 • 2024’e kadar her yıl üç projeye olmak üzere toplamda dokuz projeye sağlanacak olan maksimum 20.000 Avroluk CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı’nın bu en yüksek tutarlı desteği için de, hak temelli faaliyetleri destekleyen; farklı etnik, dinî, dilsel geçmişe sahip aktörleri bir araya getiren, cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, sosyal uyum, insan hakları, ifade özgürlüğü ve çocuk hakları gibi konulara odaklanan faaliyetlere öncelik verilecek.
 • Programa, değişim programı organizasyonu, konuk sanatçı programı, konferans serisi, şehirler arası eğitim programı, kurumlar arası ağ geliştirme programı ve sergi projeleriyle başvurulabilecek.
 • Aktivitelerin birden fazla şehri kapsamasının zorunlu olduğu Program’da, bu şehirlerden sadece biri İstanbul, Ankara veya İzmir olabilir.
Başvuru 
 • Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı başvuruları 25 Ekim 2021, Pazartesi günü sona erecek.
 • Adaylar programa, CultureCIVIC web sitesi üzerinden ulaşılabilen başvuru portalı üzerinden başvurabilirken koşullarla ilgili detaylı bilgilere bu bağlantıdan ulaşılabilir.
 • CultureCIVIC hakkında detaylı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler