İstanbul Düşünce Evi

İDE, toplum, siyaset, iktisat, dil, din, eğitim, edebiyat ve sair alanlara, diğer bilim ve sanatlara ilişkin her türlü teorik araştırmalar ve pratik çalışmalar ile projeler yürütür. İDE, hususen örgütsüz mağduriyetlerin ve maduniyetlerin incelenmesi, araştırılması ve tespiti için saha çalışmaları yapar; bunları matbu ve görsel çalışmalar hâlinde kamuoyuna sunar.