İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği

İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin misyonu, toplumda spor yapma alışkanlığını artırmak, doğa sporlarını geniş kitlelere ulaşılabilir kılmak, doğa sporları ve aktiviteleri düzenleyerek, çevre ve doğa hakkında toplumda farkındalık yaratmak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmak ve kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsüne ulaşmaktır. Vizyonu ise, ilkelerine bağlı, yenilikçi, akılcı ve tamamen gönüllülük esaslı ve sorumlu yaklaşımımızla Türkiye’nin en saygın spor kulübü olmaktır.