Sivil Toplum Değişim Programı 2020 Başvuruları Açıldı!

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa ve Türkiye’deki sivil toplum örgütleri (vakıf, dernek, kooperatif, sosyal şirket, tüzel kişiliği olmayan girişim, vb.) için tasarlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve MitOst e.V. ortaklığında gerçekleştiriliyor ve Stiftung Mercator tarafından destekleniyor. Sivil Toplum Değişim Programı, Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütlerinin kapasite gelişimi için uzun süreli ortaklıklar kurmalarını, örgütlerin ortak ihtiyaçlarına yönelik kapasite gelişim modelleri üzerine çalışmalarını teşvik etmeyi hedefler. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri, program aracılığı ile bir araya gelerek mevcut iş birliklerini sürdürebilir ya da yeni ortaklıklar kurabilirler. Bu işbirliklerindeki örgütler, ortak ihtiyaçları doğrultusunda bir kapasite gelişim modeli üzerine çalışma fırsatı bulacak ve çalışma süreci boyunca örgütsel kapasite gelişimleri için deneyim edinecekler. Programın kurumsal kapasite gelişimi sağlamaya yönelik bir diğer hedefi de örgütler arası sınır ötesi hareketliliği sağlamak. Karşılıklı öğrenme için etkili bir araç olan hareketlilik sayesinde, hem örgütlerde yer alan aktörler kendi kapasitelerini güçlendirebilecek, hem de örgütsel olarak sınır ötesi bir işbirliği kurarak birlikte çalışma deneyimi edinecek. Orta ve uzun vadeli olabilecek bu iş birlikleri, sivil toplum örgütlerinin yapabilirliklerini artırırken, sınırlı kaynaklara bağımlılığını da azaltarak kapasite gelişimlerini destekleyecek. Sivil Toplum Değişim Programı, Kasım 2020’de başlayacak ve 7 ay boyunca devam edecek. Programa katılacak sivil toplum örgütleri, açık çağrıya yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu programa kabul edilecekler. Avrupa ve Türkiye’den sivil toplum örgütleri mevcut işbirliklerini devam ettirmek ya da yeni ortaklıklar kurmak üzere programa katılabilirler. Programa, 5 Avrupa, 5 Türkiye’den olmak üzere toplam 10 sivil toplum örgütünün katılması öngörülmekte. Örgütler, internet ortamında  organize edilecek olan açılış toplantısında bir araya gelecek, sonraki 6 - 7 aylık süreçte, kurulan işbirlikleri aracılığıyla kapasite gelişimi ile ilgili bir model üzerinde çalışacaklar. Bu süreçte örgütlerin çevrimiçi ve mümkünse fiziksel işbirliklerine ve hareketliliklerine olanak sağlanacak. Ayrıca bu sürecin desteklenmesi için bir hibe desteği verilecek. Çalışma süreci sonunda sivil toplum örgütleri, kapanış toplantısı için yeniden bir araya gelerek işbirliklerinde edindikleri deneyim ve üzerine çalıştıkları kapasite gelişim modellerinin dokümantasyonunu yapacak, bu sayede, kapasite gelişimiyle ilgili oluşan bu deneyimlerin sivil alandaki tüm aktörlerle paylaşılabilir olması hedefleniyor. Sivil Toplum Değişim Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan erişilebilir.

İlgili İçerikler