imece

İMECE Kadın dayanışma Derneği, 2004 yılında ev işçisi, öğretmen, hemşire, mühendis, avukat, tekstil işçisi ve mühendis gibi çeşitli mesleklerden kadınlar tarafından kuruldu. Derneğimizin amacı kadınların sosyal, kültürel, ekonomik olarak toplumsal yaşamda güçlenmeleri için çalışmalar yürütmek; hukuk, sağlık, eğitim, çevre alanında kadınlara ilişkin bilimsel araştırma ve kültürel programlar hazırlamak; kadınların haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek için çalışmalar yapmak, cins ayrımcı politikalara karşı mücadeleyi ve kadınlar arasındaki dayanışmayı büyütmektir.

İlgili İçerikler