İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği

2018 yılının başında, farklı disiplinlerden (sosyoloji, çevre mühendisliği, coğrafya, hukuk, kimya v.b.) ve farklı alanlarda çalışan (üniversite, özel sektör ve kamu) iklim değişikliği sorununa karşı endişeleri olan, iklim değişikliğine dair ulusal ve uluslararası alanda yapılan politik, bilimsel, hukuki ve teknik tartışmaları takip eden, kimi zaman görüşler oluşturup bunları paylaşan, çevre sektörünün çeşitli alanlarında çalışan, üniversitede konuya dair bilimsel çalışmalar yapan uzmanların bir araya gelerek ülkemizde bu alanda eksikliğini duyduğu bir düşünce kuruluşu görevi de görebilecek İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği"ni kurdu.

İlgili İçerikler