Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 1994 yılında kurulmuştur. Vakıf statüsünde bir sivil toplum kuruluşu olan HBVAKV ulusal bir örgütlenmeye sahiptir ve Türkiye genelinde 44 şubesi bulunmaktadır. Genel merkezi Ankara’da olan vakfımız, Alevi yurttaşların sivil girişimleri ile kurulmuştur. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı din veya inanç, dil, ırk veya etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik ve yaş farkı gözetmeksizin demokrasinin, laikliğin, barışın, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının en üst düzeyde olduğu bir Türkiye hedeflemektedir.

İlgili İçerikler