Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin başlıca amacı, göç konusunda çalışan araştırmacılar arasında kurumsal eşgüdüme dayalı dayanışmayı artırmak, yeni araştırmalar ve ortak projeler yapılmasını desteklemek ve araştırma sonuçlarının somut verilerine dayalı gerçekçi göç politikaları oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

İlgili İçerikler