Gençlik Servisi Merkezi Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Proje Yönetici Yardımcısı
Bu pozisyon 36 ay ve tam zamanlıdır. Temel Görev ve Sorumluluklar
 • Her türlü yönetim ve koordinasyon faaliyetlerinde proje yöneticisine yardımcı olmak,
 • Ortaklar (MOKID, UMAG ve GSM) arasındaki ilişkileri ve MOKID ve UMAG proje çalışanlarını koordine etmek,
 • Projenin faaliyetlerinin duyurulması ve sürdürülebilirliğini arttırılması için iletişim stratejisi geliştirmek, medya ile ilişkileri yönetmek, dijital medya faaliyetlerini ve kampanyaları organize etmek,
 • Proje paydaşları ve hedef kitle ile ilişki kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek ve söz konusu gruplarla koordinasyonu sağlamak,
 • Proje kapsamında oluşturulacak olan ağları koordine etmek,
 • Proje ara ve final raporlarını yazmak, küçük değişiklikleri yapmak,
 • Proje bütçesini tutmak,
 • Etkinliklerin koordinasyonunu yapmak, proje takvimini yönetmek,
 • Proje bütçesini tutmak,
 • Hizmet alım ve satın alma sözleşmelerini hazırlamak, hizmetlerin takibini yapmak.
Aranan Nitelikler
 • Sosyal bilimler fakültesi alanında lisans derecesi (tercihen insan hakları alanında yüksek lisans derecesi),
 • İnsan hakları temelli proje ve / veya programlarda deneyim,
 • Kırılgan gruplarla çalışma tecrübesi,
 • Bilgisayar teknolojileri yönetiminde kanıtlanmış yetkinlik,
 • Web sitesi içeriği geliştirme, sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim tecrübesi,
 • Toplumsal cinsiyet temelli yaklaşıma ve hümanist ilkelere sahip olmak,
 • Türkçe ve İngilizce mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri,
 • Baskı altında çalışma esnekliği ve yeteneği, zamanı yönetme ve işi son teslim tarihlerine kadar öncelik verme, uyumlu çalışma kapasitesi Gelişmiş örgütsel ve planlama yetenekleri,
 • Sivil toplum ve AB projeleri deneyimi,
 • Makale yazma ve redaksiyon tecrübesi,
 • Seyahat sorunu olmaması,
Başvuru
 • Adaylar CV’lerini gsm@gsm.org.tr adresine göndermeli, CV’lere  referans kişiler eklemeli, e-postanın konu kısmına “Proje Yönetici Yardımcısı” yazmalıdır.
 • Başvuru için son tarih: 04 Ocak 2022
İdari Asistan
Bu pozisyon 36 ay ve tam zamanlıdır. Temel Görev ve Sorumluluklar
 • Proje yöneticisi ve yardımcısının sorumluluk alanına giren konularda onlara destek ve yardımcı olmak,
 • Proje ekibinin etkin işleyişi için, insan hakları uzmanı ve savunuculuk uzmanı destek olmak ve yardım etmek,
 • Proje kapsamında yazışma, haberleşme, dosyalama, arşivleme, toplantı notları tutma, ses kayıtlarını deşifre etme, bunları düzenlemek ve Türkçe-İngilizce çeviri yapmak,
 • Projenin fotoğraf ve video çekimlerini yapmak ve arşivlemek
 • Projenin gerektirdiği raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Projenin web sitesini güncellemek, görsel alt yapının gelişimine destek olmak
 • Projenin sosyal medya kanallarını güncellemek
 • Duyuruları hazırlama ve yayınlamak
 • Proje ekibi arasında etkili ve yeterli enformasyon akışını sağlamak, ofisin işleyişini ve düzenini yönetmek
Aranan Nitelikler
 • Sosyal bilimler fakültesi alanında lisans derecesi
 • İnsan hakları temelli proje ve / veya programlarda deneyim
 • Kırılgan gruplarla çalışma tecrübesi
 • Bilgisayar teknolojileri yönetiminde kanıtlanmış yetkinlik
 • Sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim tecrübesi
 • Toplumsal cinsiyet temelli yaklaşıma ve hümanist ilkelere sahip olmak
 • Türkçe ve İngilizce mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Baskı altında çalışma esnekliği ve yeteneği, zamanı yönetme ve işi son teslim tarihlerine kadar öncelik verme, uyumlu çalışma kapasitesi
 • Gelişmiş örgütsel ve planlama yetenekleri
 • Sivil toplum ve AB projeleri deneyimi
 • Makale yazma ve redaksiyon tecrübesi
 • Seyahat sorunu olmaması
Başvuru
 • Adaylar CV’lerini gsm@gsm.org.tr adresine göndermeli, CV’lere  referans kişiler eklemeli, e-postanın konu kısmına “İdari Asistan” yazmalıdır.
 • Başvuru için son tarih: 04 Ocak 2022

İlgili İçerikler