Hakemli Kültür, Sanat, Medeniyet Dergisi “Lale” Çıktı

Lale Yayıncılık’tan çıkan derginin yayın kurulunda Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Prof. Dr. Uğur Derman Prof. Dr. Çiçek Derman, Prof. Dr. Selçuk Mülayim, Dr. Filiz Çağman gibi isimler yer alıyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Ahmet Akcan’ın üstlendiği Lale dergisi yılda üç defa yayımlanacak.

Dergi Sanat Çevrelerinde Heyecanla Karşılandı

Akcan derginin kuruluş öyküsünü “Geçmişten günümüze pek çok din, dil, ırk ve kültüre ev sahipliği yapan Anadolu, bu birikimin neticesinde bugün dünyanın en zengin kültürel çeşitliliğine sahip coğrafyasıdır. Böylesine zengin kültür, sanat ve medeniyet birikimine sahip olmanın bilinciyle geleneksel sanatlar alanında büyük bir ihtiyaç olduğunu tespit ettiğimiz Lale dergisini çıkarmaya karar verdik.

Pek çok sanatkarımız böyle bir derginin hasretini dillendirmişti fakat bu fikri hayata geçirecek ilk adım, Geleneksel Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Toplantısı sırasında Semih İrteş Hocanın teklifleri ve yönetim kurulu üyelerimizin destekleriyle atıldı. Dergiyi çıkarma kararımızı paylaştığımız sanatkar ve akademisyenler büyük bir heyecanla derginin isabetli bir karar olduğunu ve bunu desteleyeceklerini belirtti.” ifadeleriyle özetledi.

“Amacımız Bütün Birikimleri Toplamak”

Derginin editörü Prof. Dr. Selçuk Mülayim ise “Şuna inanıyorum ki uygarlığın ön koşullarından biri kurumlarda sürekliliktir. Bugüne kadar bu ön şartı fazlaca yerine getiremedik. Alanımızdaki birçok dergi, birkaç sayı sonra derin bir sessizliğe gömülerek yok oldu. Kurumlarda ve yayın organlarında “sil baştan” yapmak, ne tür bir eksikliğin sonucudur bilinmez. Bu sebeple, amacımız bütün birikimleri toplayıp, sıraya koyarak onları sürdürmektir.” diyerek derginin uzun soluklu olması temennisini dile getirdi.

Alanında uzman akademisyenlerin, sanatkarların araştırma, derleme makalelerinden oluşan Lale, zengin içeriğiyle geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında çalışma yapan sanatçı, akademisyen, öğrenciler ile bu alana ilgi duyan okuyuculara hitap edecek. Derginin yazı çağrıları ve güncel duyurularına laledergisi.com sitesi üzerinden ulaşmak mümkün olacak.

Derginin ilk sayısında Mevlana Türbesi Kubbe-i Hadra Kalemişi Restorasyonu’nda Yeni Buluntular, Somut Olmayan Kültürel Miras Öğesi Olarak Tezhib Sanatı, Osmanlı Hattatlarının Mürekkebat Meşklerinde Yazdıkları Metinler, Osmanlı Minyatürlerinde Padişah Portreleri, Din ve San’at, Bir Kazasker Mustafa İzzet Efendi Şaheseri Delâ’ilü’l-Hayrât, Klasik Cild Sanatına Adanmış Bir Ömür: İslam Seçen ve daha birçok makale, araştırma yer alıyor.

Lale dergi; sanat atölyelerinden, sanat galerilerinden ve lalesanat.com sitesi üzerinden temin edilebilecek.

Geleneksel Sanatlar Derneği hakkında

Türkiye’de geleneksel sanatların gelişimini sağlamayı, tanıtılmasına katkıda bulunmayı, sanat bilincini yaygınlaştırmayı, bu alanda eğitimi ve üretimi desteklemeyi, geleneksel sanatlar alanında çalışan akademisyen, sanatçı, öğrenci ve diğer ilgilileri aynı çatı altında toplamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

İlgili İçerikler