34 Kadın Örgütünden Foça’da Ortak Açıklama…

Foça Barış Kadınları'nın çağrısıyla 30 kadın örgütünden 74 kadın,  15-16-17 Kasım'da Uluslararası Sözleşmeler Semineri vesilesiyle bir araya geldi. Akademisyen İlknur Yüksel-Kaptanoğlu’nun moderatörlüğünde Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcıların Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW), Tavsiye Kararları ve Gölge Raporlar, avukat Şenay Tavuz ve Arzu Hazer moderatörlüğünde İstanbul Sözleşmesi ve GREVIO Değerlendirme Raporu, Sevna Somuncuoğlu moderatörlüğünde Kadınların Barışı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı 1325’in önemi konularında bilgi paylaşımı ve tartışmalar yürütülen çalışmanın son kısmında, katılımcılar deneyimlerini paylaştı, kadın mücadelesini güçlendirmeye ve büyütmeye dönük neler yapabileceği tartışıldı ve bir yol haritası belirlendi. Yereldeki Kadınların Desteklenmesi... Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne yaklaştığımız şu günlerde, yaptığımız güçlendirici ve umut verici bu çalışmada, kadın hareketinin yıllarca mücadele sonucunda elde ettiği kazanımların sonucu olan İstanbul Sözleşmesi, 6284 Sayılı Kanun, nafaka hakkına dair siyasi iktidarın saldırılarına hep birlikte karşı duracağımızı bir kez daha beyan ettik. Biz kadınlar, gücümüzü bir aradalığımızdan ve dayanışmamızdan aldığımızın farkında olarak, kadınların insan haklarını engellemeye yönelik her türlü ayrımcılığa, şiddete, kadın cinayetlerine, emeğimizin bedenimizin kimliğimizin sömürülmesi karşısında susmayacağımızı, itaat etmeyeceğimizi ve mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz.” denildi. Kadın dayanışmasının öneminin sıkça dile getirildiği toplantıda üzerinde uzlaşılan konular şunlar: Yereldeki kadın çalışmalarının ortaklaştırılması ve belediyelerin ve Kent Konseyi Kadın Meclisleri’nin katkısı ve desteğini sağlamak için çalışmalar yürütülmesi, İzmir ve ilçeleri ile genel olarak Ege bölgesindeki inisiyatif ve sivil toplum örgütlerinden kadınları bir araya getirmek için Ege Kadın Grupları Ağı kurulması için çalışmalar yürütülmesi, Kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, uluslararası sözleşmeler, kadınlara yönelik şiddet, barış, erkek egemen dil, üreme sağlığı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması, Kadınlara ilişkin uluslararası sözleşmelerin izlenmesinde kadın örgütlerinin hazırladıkları Gölge Raporlara katkıda bulunulması gerekliliği.

İlgili İçerikler