Ev İşçileri Dayanışma Sendikası

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası; uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye, işçi sınıfının, kamu çalışanlarının ve emekçi halkın en güçlü sınıf ve kitle sendikalarında örgütlenmeleri için bütün bilgi ve birikimlerini kullanarak çalışanların ekonomik, demokratik haklarının mücadelesine katkı verir. İşçi sınıfının doğal görevi olarak, demokrasi dışı yönetim biçimlerine ve insanlık dışı uygulamalara karşı olup, mücadele eder. Ulusal düzeyde ve sendika içinde, çoğulcu, katılımcı, yasakların olmadığı bir demokrasinin yerleşmesini sağlamak, sendikanın yapısı içinde tabanın söz ve karar sahibi olma ilkesi doğrultusunda en alt birimlerden en üst birimlere kadar demokrasinin işlerliğini egemen kılmak ve sendika içi demokrasiye sahip çıkmak temel ilkeleridir.