Ermeni Kültürü ve Dayanışma Derneği

Ermeni Kültür; evrensel dünya mirasının bir parçası olan Ermeni halkının diline, kültürüne ve tarihine ilişkin değerleri korur, geliştirir ve bu mirasın yok olmasını engelleyici önlemleri alır. Ermeni halkının dilinden ve kültüründen kopmaması için dayanışma ruhunu güçlendirecek sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda projeler üretir ve bu projeleri hayata geçirecek çalışmalar yapar. Ermeni dilinin ve kültürünün Türkiye’de ve uluslararası düzlemde tanınması için çeşitli faaliyetler düzenler.