Engelsiz Erişim Derneği

Engelsiz Erişim Derneği, sakatlık alanında mevcut derneklerin karar mekanizmalarında gençlere söz hakkı tanımamasından doğan hareketlilikle kör genç aktivistler tarafından 2005 yılında Engelsiz Erişim Grubu olarak kurulup, genellikle sanal ortamda çalışmalarını sürdürmekte.  “Engelli” kavramını Sosyal Model temelinde tanımlayan; kişiyi engelli yapan şeyin fiziksel organlarındaki farklılıklar değil, toplumdaki düzenleme ve önyargılar olduğunu; sakatlığı bir engel haline getiren şeyin kişinin bireysel özeliklerinden çok, çevresel düzenleme, tutum ve önyargıların oluşturduğu bariyerler olduğunu; kişiyi engelli yapan çevresel düzenleme ve tutumların değişmesi halinde, bireyin fiziksel ve zihinsel farklılıklarının engel değil, insan çeşitliliğinin bir sonucu haline geleceğini benimseyen; toplumsal sakatlık algısını Sosyal Model paralelinde değiştirme amacıyla çalışmalar yürüten bir örgüt gerekliliğinden doğdu. Sakatlık alanında gerçekleştirilen çalışmaları sınırlandıran, eşitlikten uzak, insan haklarını içermeyen, bireyin farklılığını dikkate almayan, sakatlığı sadece tedavi edilmesi gereken bir eksiklik olarak gören Tıbbi Model’i net bir duruşla reddeden oluşuma duyulan zaruretle yapılaştı. Engelsiz Erişim Derneği Dayanışma Grubuna Üyelik Formu