DMD Aileleri Derneği

DMD Aileleri Derneği, çocukları DMD ve BMD hastası olan ebeveynlerin birbirleri ile kurdukları güçlü bağın ve birlikte yürüttükleri mücadelenin sonrasında, seslerini daha güçlü duyurmak için Haziran 2019’da kurdukları genç ve hızla büyüyen bir dernektir. Derneğimizle birlikte hareket eden yüze yakın bilim insanının desteğini alarak gelişen tedavi ve bakım yöntemlerini takip etmekte; devletin ilgili birimleriyle sürekli ve etkili temaslar kurmakta; yazılı ve görsel basın, sosyal medya başta olmak üzere yaşamın her alanını aktif olarak kullanarak toplumda DMD farkındalığını arttırmaktayız.

İlgili İçerikler