Dayanışmanın Kadın Hali Derneği

Dayanışmanın Kadın Hali Derneği, cinsiyet eşitsizliğine karşı olarak kadınların sosyal, kültürel, psikolojik ve sosyo-ekonomik durumlarını araştırmak ve kadınları güçlendirmek üzerine çalışmaktadır. Dernek, insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı toplumsal adalet ve barışın egemen olduğu demokratik bir yaşam kurmak, kamuoyu bilinci olusturmak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

İlgili İçerikler