Çocukları, Kadınları ve Aileleri Koruma Derneği (ÇOVAK)

Derneğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin iç hukukunun bir parçası olan Uluslar arası çocuk hakları sözleşmelerinin (ve kurallarının) ve de Avrupa Sosyal Şartı ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik gönüllülük ilkeleri çerçevesinde girişimlerde ve desteklerde bulunmak. Bu bağlamda ekonomik,sosyal,kültürel ve diğer yoksunluklar nedeniyle risk tehdidi altında bulunan ya da herhangi bir nedenle adli sistem içinde yer alan çocuk ve gençlerin yararı ve esenliği,onuru ve saygınlığı gözetilerek,risk ortamından uzaklaştırılıp kimlik ve özgüvenlerinin gelişmesinin desteklenmesidir.Bu desteğin amacı çocuk ve gençlerin aileleri ile birlikte her yönden iyileştirilmesidir ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlamaktır. Bu amaçla;çocuk haklarını ihlale,çocukları ihmal ve istismara karşı yasal çerçevede her türlü mücadeleyi vermek,çocuklar açısından risk ortamlarını kaldırmak kadar,riskle karşılaşmış çocukların kurtarılması ve rehabilite edilerek toplumla yeniden kucaklaşmalarının sağlanması için çalışmalar yapmak.