Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği

Türkiye Cumhuriyeti ve UNICEF işbirliği ile geliştirilip Avrupa Birliği’nin mali ve UNICEF’in teknik desteği ile 2008-2009 yıllarında gerçekleştirilen “Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi Projesi” içerisinde alt proje bünyesindeki “Üniversitelerde Çocuk Koruma Merkezleri Yapılandırılması” çalışmaları, “Üniversite Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin” kurulması önermesiyle sonuçlanmıştır. Merkezlerin kurulmasıyla birlikte üniversitelerin tüm olanakları kullanılarak korunma ihtiyacı olan çocukların tanı, tedavi, korunma ve izlenmelerine dair eğitim, uygulama ve araştırmaların yapılacağı ortam sağlanabileceği düşünülmüştür.