Bir Tohum Vakfı ve Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği’nden Ortak Çalışma

"Sessiz Kuşağın Peşinde" projesinin ekibinden, Bir Tohum Vakfı Yöneticisi Güneşin Aydemir projeyle ilgili çağrısında şunları söylüyor: Çalışmamızın muradı, 1940'lı yıllarda ve öncesinde doğmuş Türkiyeli nüfusun, sosyal ve fiziki alanlarda yaşamlarını sürdürmeye dair edindikleri bilgi ve deneyimleri derlemek.
Sessiz Kuşak olarak tanımlanan bu yaş grubu, gelecekle ilgili sorunlarımıza çözüm olabilecek geçmişten gelen bilgilerin öğrenilebileceği son kuşak. Ömür uzunluğu bağlamında, içinden geçiyor olduğumuz pandemi sürecinde en riskli yaş grubu olarak belirtiliyor.
Öte taraftan, izolasyon ve karantina kuralları nedeniyle büyük çoğunluğumuz evlerde yaşlıları ile birlikte kalmakta. Bizler de bu durumu; hem içinden geçtiğimiz bu belirsiz süreci kaydetmek hem de yaşlılarımız ile yeniden bağlantıya geçmek için bir fırsata dönüştürebiliriz diye öngördük.
Arzumuz, önceki nesillerin sahip olduğu onarıcı, koruyucu, geliştirici yaşam bilgi ve pratiklerini; hayatı güven içinde sürdürebilmeye dair tutum ve reflekslerini kayıt altına alarak ortak bir havuzda bir araya getirmek. Böylece, kaybolmaya yüz tutmuş pek çok ufuk açıcı ve ilham verici bilgi, bir miras olarak günümüz insanına aktarılabilecek.
Çalışmanın süreci şu şekilde işleyecek:
1. Katılımcı olmak isteyenler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar buradaki formu doldurarak gönüllü derleyici adayı olacaklar.
2. Başvuru sürecini tamamlamış olan katılımcı derlemecilere bu görüşmelerdeki bilgi alışverişini ve karşılıklı iletişimi kolaylaştıracak çeşitli bilgiler, öneriler, kullanılacak sorular ile birlikte iletilecek.
3. Katılımcılar, derleme çalışması için belirlenmiş yaş grubundaki insanlar ile karşılıklı görüşerek, tarafımızdan iletilmiş sorulara cevap aramaya çalışacaklar.
4. Bu görüşmelerde ses, video kaydı veya notlar şeklinde aldıkları kayıtları proje ekibine ulaştıracaklar.
Bilgi almak isteyenler için iletişim: sessizkusaginpesinde@gmail.com

İlgili İçerikler