Anadolu Meraları Proje Koordinatörü Arıyor

Son başvuru: 15 Mart 2022 İşe başlama: 1 Nisan 2022
Aranan Özellikler
 • Değişime açık ve orta-yüksek düzeyde karmaşıklıktaki zorluklara kapsamlı, uygulanabilir ve Anadolu Meraları bağlam ve bütünüyle tutarlı çözümler sunabilen,
 • Güvenilir, dürüst, açık, net iletişimli ve bel bağlanabilir,
 • Hem bağımsız olarak hem de bir ekibin parçası olarak etkin bir şekilde çalışabilen,
 • Onarıcı tarım ve onarım çağı kavramlarına yüksek derecede heyecan duyan,
 • Sorumlu olduğu projeleri Anadolu Meraları bütüncül bağlamı içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alarak koordine edebilecek,
 • ‘Saha bileşenli’ ve/veya ‘kurumsal’ ve/veya ‘tarım içerikli’ ve/veya ‘ekoloji odaklı’ projelerde çalışma deneyimine sahip,
 • Teknik belge okuyabilecek ve yazabilecek seviyede İngilizce bilen,
 • Ekolojik Çıktı Doğrulama (EOV) prosedürü, Bütüncül Yönetim, Onarıcı Tarım, Agroekoloji gibi kavram ve uygulamaları öğrenme, anlama ve başkalarına iletme isteği ve becerisi olan,
 • Veri toplama, araştırma ve rapor hazırlama yöntem ve teknikleri konularında deneyimli ve istekli,
 • Türkiye’nin farklı yerlerindeki proje ve çalışmalarımız için seyahat engeli olmayan, çeşitli çevre koşullarında verimli çalışabilen (arazi temelli projeler için)/isteyen,
 • Sorumluluk almaktan, “çuvaldızı kendine batırmaktan” imtina etmemenin ötesinde varoluşsal bir tatmin duyan,
 • Yukarıdaki maddeler içerisinde eksik olduğu konuların farkında olan ve bu konuda kendisini geliştirmek için hevesli ve net planları olan.
Arazi Uygulamaları Programı
 • Anadolu Meraları’nın hem saha çalışmalarından ve projelerden elde edilen anektodal hem de bilimsel veriler üreten; araştırmalar yapan ve onarıcı tarım pratiklerinin kullanılabilir şekilde bir ürüne dönüşmesinden ve aktarılmasından sorumlu programı,
 • Anadolu Meraları bünyesinde gerçekleştirilen ve ‘arazi’ / ‘saha’ bileşeni ağırlıklı olan projelerin ‘kick off’ aşamasından kapanış aşamasına kadar stratejilerini ve ekiplerini oluşturur, projeleri hayata geçirir, uygular, sonlandırır ve raporlar,
 • Anadolu Meraları’nın teknik kapasiteli uzmanlarını bünyesinde bulundurur, belli konularda özelleşmiş harici uzmanlarla gerektiğinde destek almak üzere iletişim halinde olur,
 • Anadolu Meraları’nın diğer programlarının ihtiyaç duyduğu teknik uzmanlıklar için destek sağlar,
 • Anadolu Meraları’nın diğer programları tarafından yönetilen projelerin kendi alanınagiren bileşenlerinin yürütülmesi için destek sağlar.
İş Tanımı
 • Program içeriğindeki işlerin uygulanması ve raporlanması,
 • Sorumlu olunan projelerin mevcut plan ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi,
 • Müzakere aşamasında olan yeni projelerin olgunlaştırılması ve başlatılması için gerekli desteğin verilmesi,
 • Toplantılar düzenlemek, gündem geliştirmek ve ilerleme raporları hazırlamak gibi bazı idari görevleri yerine getirmek,
 • Türkiye’nin farklı yerlerindeki proje ve çalışmalarımız için saha ziyaretleri yapmak, sahadaki ekipleri proaktif olarak ve gerektiğinde ziyaret etmek, yardımcı olmak ve desteklemek,
 • Proje planlarını, proje programlarını, çalışma saatlerini, bütçeleri ve harcamaları sürdürmek ve izlemek.
 • Gerektiğinde diğer AM programlarıyla işbirliği yapmak ve yardımcı olmak,
 • Başarılı bir proje süreci için iç ve dış ortaklarla koordinasyonu sağlamak (Paydaş görüşmelerinin doğru yönetilmesini sağlamak; paydaş toplantıları düzenlemek; toplantılardan alınan önemli eylemleri ve kararları belgelemek ve takip etmek; toplantılar için gerekli sunum materyallerini hazırlamak vb.)
 • Ayrıntılı kayıtların korunmasını sağlamak ve profesyonel raporlar hazırlama,
 • Sorunların analiz edilmesi, alternatif çözümlerin belirlenmesi ve aksiyon alınması.
Sorumluluk, Hak ve Kazanımlar
 • Anadolu Meraları bünyesinde sorumlu olduğu projelerin, onaylanmış planı çerçevesinde verimli ve etkin şekilde yürütülmesini olası problemlerin proaktif çözüm önerileriyle aşılmasını sağlamak konusunda birincil derece sorumluluk,
 • Program ekibi, Anadolu Meraları ekibinin geri kalanı ve ilintili girişim ekipleriyle sağlıklı, dengeli, dürüst/açık ve muktedir kılan (enabler) ve sorumluluk alan bir ilişki kurma sorumluluğu,
 • Anadolu Meraları çalışma çerçevesi içinde tam zamanlı çalışma sorumluluğu ve hakkı,
 • Geniş Anadolu Meraları ağı ve Çanakkale’de bulunan Anadolu Meraları ofisine tam erişim hakkı,
 • Yasal özlük hakları,
 • Aylık 6.000 TL ile 8.000 TL arası net maaş hakkı (görüşmeler sonunda kesinleşecek)
Bilgi, Beceri ve Yetenekler
 • Bütçe hazırlama ve yönetimi,
 • Proje yönetimi uygulamaları ve araçları,
 • Veri toplama, araştırma ve rapor hazırlama yöntem ve teknikleri,
 • İdari, organizasyonel, istatistiksel ve prosedürel analiz yöntemleri,
 • İklim, enerji, su, ulaşım, atık, yerel gıda ve tarım ve ekolojik sağlık ile ilgili sürdürülebilirlik uygulamaları,
 • Karmaşık bilgileri araştırma ve analiz etme,
 • Bilgi ve verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve yorumlanmasını koordine etmek,
 • Ayrıntılı kayıtları korunması ve profesyonel raporlar hazırlama,
 • Sorunları analiz etme, alternatif çözümleri belirleme ve aksiyon alabilme,
 • Açık ve öz, sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma,
 • Bağımsız çalışabilme, aynı zamanda aktif, ilgili bir ekip üyesi olabilme.
Deneyim
 • En az üç yıllık ilgili profesyonel deneyim,
 • İnisiyatif alan ve şirket için operasyonel, sözleşmeye dayalı, finansal ve iş yönetimi gereksinimlerini ve finansal durumunu izlemek için proaktif bir yaklaşım uygulayan,
 • Uygun eylemi belirlemek için tanımlanmış prosedürler ve uygulamalar dahilinde aksiyon alabilen.
Başvuru
Diğer detaylara ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler