Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı’ndan Engelli Bireylerin Ekonomik Bağımsızlıklarına Yönelik Kampanya

2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” göre çalışmayan ve ekonomik desteğe ihtiyaç duyan engellilere engel oranına göre değişen tutarlarda muhtaçlık aylığı ödeniyor. Bu ödemelerin hesaplanmasında 2013 yılından beri engelli bireyin kişisel geliri değil “hane içinde fert başına düşen gelir” yani hane içindekilerin gelirlerinin toplamından hanede yaşayan kişi başına düşen gelir esas alınmakta. Kriter olarak hanede fert başına düşen gelirin asgari ücretin netinin 1/3’ünden (2021 yılı için 941,9TL)  fazla olmaması esas alınıyor. Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı bu durumun neden olduğu sorunları şu şekilde açıklıyor;
 • “Hane içinde fert başına düşen gelir” kriteri engelliyi aileye bağımlı hale getirmektedir.
 • Engellinin eline geçen fiili gelir olmadığı halde, engellinin geliri varmış gibi bir yanılsamaya yol açmaktadır.
 • Söz konusu uygulama engelliyi birey olarak kabul etmemektedir. Oysa gerek evrensel, gerekse ulusal hukuka göre hak öznesi olanlar bireylerdir. Söz konusu uygulama engelliyi birey olarak hesaba katmadığı için engellinin hakkın öznesi olması engellenmektedir.
Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, Norveç Helsinki Komitesi’nin proje desteğiyle, engellilere ödenen “Muhtaçlık Aylığının” bağlanma kriteri olarak engelli bireyin kişisel gelirinin esas alınması için bir dizi faaliyetten oluşan kampanya başlattı. Kampanya kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekilde;
 • Söz konusu yasal düzenlemeden dolayı engellilerin maruz kaldıkları hak ihlaline karşı sivil toplum örgütlerinin katılacağı bir platformun oluşturulması planlanmaktadır.
 • Platformun kuruluş çalışmalarının detayları ileriki tarihte açıklanacaktır. Platforma dahil olmak isteyen sivil toplum örgütleri 2022degissin@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletişim kurmaya başlayabilirler.
 • Engellilerin ve yakınlarının imzalayacağı bir dilekçe kampanyası başlatılmıştır. Çalışmayla 10.000 dilekçenin toplanarak TBMM’ye teslim edilmesi hedeflenmektedir.
Kampanyaya katılmak isteyenler, İmzaladıkları dilekçeleri tarayarak veya fotoğrafını çekerek 2022degissin@gmail.com e-posta adresine gönderebilirler.
 • 2022 sayılı yasanın, bütün engellilerin faydalanabileceği şekilde değiştirilmesini sağlamak için 2 engelli adına Vakıf tarafından dava açılacak.
 • Hazırlanan kamu spotu yerel ve ulusal TV’lerde yayınlanacak.
 • TBMM’de bulunan siyasi partilerle görüşmeler yapılacak ve istenen değişikliğin sağlanması için kanun değişikliği teklifi verilmesi sağlanacak.
 • Belli periyotlarla sosyal medya kampanyaları düzenlenerek karar vericilerde farkındalık oluşturulacak
 • Planlanan çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması ve kanun değişikliğinin de yıl sonuna kadar gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Çalışmalara destek olmak isteyenler 2022degissin@gmail.com adresi üzerinden iletişim kurabilirler.

İlgili İçerikler